Επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ που δεν χρησιμοποιήθηκαν

Στο ερώτημα αν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για αγορά παραβόλων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 317/2015 Γνωμοδότησή του. Η υπόθεση αφορά αφενός τις αιτήσεις τεσσάρων ιδιωτών και μιας εταιρίας προς το ΤΑΧΔΙΚ, με συνημμένα σε αυτές πρωτότυπα έντυπα παραβόλων ΤΑΧΔΙΚ χρηματικής αξίας 60 ευρώ έκαστο, με τις οποίες αιτήθηκαν την επιστροφή της αξίας του λόγω του ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους λόγους που αρχικά εξεδόθηκαν…Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη