Υπάλληλοι δημ.τομέα ιδιωτικού δικαίου: Προσμέτρηση χρόνου απασχόλησης σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Στο ερώτημα εάν στο όριο των 24 μηνών, που τίθεται με τις διατάξεις των άρθρων 5,6 και 7 του π.δ. 165/2004 για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, συνυπολογίζονται και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης στο φορέα σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κηρυχθεισών προσωρινά εκτελεστών και προσωρινών διαταγών που εκδόθηκαν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η διάρκεια των οποίων προσδιορίζεται από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης επι αιτήσεως αναίρεσης ή αναστολής εκτέλεσης που έχει ασκήσει ο φορέας κατά των αποφάσεων αυτών γνωμοδότησε το Ε'
Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ αρ. 76/2016 γνωμοδότηση). Σύμφωνα με το ΝΣΚ, ο συνολικός χρόνος διάρκειας απασχόλησης των υπαλλήλων δημοσίου τομέα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Στο όριο των 24 μηνών, που τίθεται με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004, δεν συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης που διανύθηκαν σε εκτέλεση οριστικών δικαστικών αποφάσεων που είχαν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές και προσωρινών διαταγών που εκδόθηκαν με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (πλειοψ.). Το ερώτημα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3086/2002 (ομόφ). Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία