Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2017

Η παράλυση του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Μεγάλη μείωση των υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια

Εικόνα
Ο δραματικός περιορισμός της δυνατότητας των Ελλήνων πολιτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τη νόμιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, επιβεβαιώνεται από στοιχεία που παρατίθενται στην Γενική Έκθεση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έτους 2016. Όπως προκύπτει από την Έκθεση, παρατηρείται μια σταθερή μείωση των εισερχόμενων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια από το έτος 2010 και εντεύθεν. Δηλαδή σε αριθμούς: 117.648 υποθέσεις εισήχθησαν το 2010 και 73.394 το 2015. Μιλάμε για μείωση 38% σε πέντε μόλις χρόνια!  Όπως και η ίδια η Έκθεση επισημαίνει το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα αφενός της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, αφετέρου της αύξησης των δικαστικών εξόδων (παραβόλων, επιδόσεων, δικαστικής δαπάνης, εισφορών δικηγόρων κλπ). Η δραματική διάσταση της παραπάνω μείωσης των εισερχομένων υποθέσεων επιδεινώνεται αν συνεκτιμηθεί ο καταλυτικός παράγοντας, ότι οι λόγοι που

Απόρριψη αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα ακάλυπτων επιταγών και συναλλαγματικών που τηρούνται στον Τειρεσία

Εικόνα
Εταιρίες ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας ζήτησαν από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να τους επιτρέψει να ανήκουν στον κατάλογο των νόµιµων αποδεκτών των δεδοµένων ακάλυπτων επιταγών και διαµαρτυρηµένων συναλλαγµατικών του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που προέρχονται αποκλειστικά από τις τράπεζες, καθώς και να τους επιτραπεί η διαβίβαση των δεδοµένων αυτών σε τρίτους- επιχειρηµατίες στα πλαίσια της άσκησης της νόµιµης δραστηριότητάς τους. Η Αρχή απέρριψε το αίτημα των εταιριών με την υπ αρ. 9/2017 απόφασή της, καθώς δεν έχει την αρµοδιότητα να διατάξει την ικανοποίηση αιτηµάτων τρίτων για παροχή πληροφοριών ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις για µη χορήγηση προσωπικών δεδοµένων σε τρίτους αιτούντες. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η απόφαση για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων στον αιτούντα τρίτο ανήκει τελικά στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος, αν είναι διοικητική αρχή, ελέγχεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια, ενώ, αν είνα