Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2013

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς που θα ισχύσει το 2014

Εικόνα
H ρύθμιση για την άρση των πλειστηριασμών υπό προϋποθέσεις που θα ισχύει μόνο για το 2014, θα κατατεθεί την Πέμπτη 19/12 στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να τεθεί σε ψηφοφορία το προσεχές Σάββατο. Σύμφωνα με τη ρύθμιση: - Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: 1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. 2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ. 3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. - Για οικογένειες με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋπο

Κοινός λογαριασμός: Επιτρεπτή η κατάσχεση μόνο στη μερίδα του καθ’ου συνδικαιούχου

Εικόνα
Γνωμ. ΝΣΚ 143/2012: Αποδέσμευση ή μη κοινού λογαριασμού που τηρείται στο Τ.Π.& Δανείων, ο οποίος έχει δεσμευτεί στο σύνολό του, λόγω επιβολής σε βάρος του ενός των συνδικαιούχων κατάσχεσης. : Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού περισσοτέρων προσώπων, ακόμη και αν υπόχρεος έναντι του Δημοσίου φέρεται ο ένας εκ των περισσοτέρων συνδικαιούχων, λόγω της ενεργητικής ενοχής εις ολόκληρον που δημιουργείται τόσο μεταξύ των περισσοτέρων συνδικαιούχων αλλά και έναντι του Τ.Π. & Δανείων στο οποίο έχει ανοιχθεί ο λογαριασμός, τα επιβληθέντα μέτρα διασφάλισης αναφέρονται στο σύνολο του κοινού λογαριασμού, έχοντας σαν συνέπεια τη δέσμευση αυτού σε ποσοστό 50%, μέχρι τουλάχιστον είτε α) να λάβει χώρα άρση τους διοικητικά από τον αρμόδιο υπουργό επί αποδοχής της αιτήσεως των ενδιαφερομένων (παρ.4), είτε β) να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταλογισμού, βεβαιώσεως, κ.λπ., και η είσπραξη των οικείων φόρων και προστίμων ή τουλάχιστον του 70% των οφειλομένων με τις προσαυξήσεις (παρ.5) είτε γ) να ακυρ

Άρειος Πάγος: Απαγόρευση προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για ενοχικές οφειλές, όταν η εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεών τους οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία προς εκπλήρωση

Εικόνα
ΑΠ 158/2013 : Απαγόρευση προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για ενοχικές οφειλές, όταν η εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεών τους οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία προς εκπλήρωση. «…Περαιτέρω, κατά την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ η προσωπική κράτηση διατάσσεται, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος και "κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις". Εξάλλου, με το ν. 2462/1997 κυρώθηκε το "Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα" που συνάφθηκε μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16-12-1966 και από την επικύρωσή του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι "κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση". Η ίδια η διατύπωση του κανόνα τούτου, δηλώνει λεκτικά και νοητικά ότι δεν υπήρξε επιθυμία των Συντακτών του Συμφώνου να καταργήσουν την προσωπική κ

Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής

Εικόνα
14/2011 ΕΙΡ ΠΑΤΡ ( 590711)    (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 696 απρ. 3 ΚπολΔ κι επομένως δεν χωρεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση της σχετικής αποφάσεως. Απόρριψη της σχετικής αιτήσεως μεταρρυθμίσεως, ανεξαρτήτως του εάν τα επικαλούμενα περιστατικά συνιστούν μεταβολή πραγμάτων δικαιολογούσα την μεταρρύθμιση της αποφάσεως. (Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια της συνδρομήτριάς μας κας Εφης Θωμά, δικηγόρου Πατρών).

H ουτοπία του Τόμας Μορ

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου - 25/11/2013  Και να σκεφτεί κανείς ότι έναν κόσμο όπου δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν δικηγόροι επειδή δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας, τον οραματίστηκε ένας νομικός, γιος δικαστή. Ο Τόμας Μορ (Thomas More) γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1478 στο Λονδίνο, σπούδασε στην Οξφόρδη και υπήρξε μέλος του κύκλου του Τζον Μόρτον, αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρυ. Αφού έλαβε ευρεία θεολογική και κλασσική μόρφωση, έγινε δικηγόρος, μέλος του Κοινοβουλίου και αναδείχθηκε σε διάφορα διοικητικά και δικαστικά αξιώματα. Το 1529 έγινε αρχικαγκελάριος. Υπήρξε όμως και σπουδαίος συγγραφέας. Η «Ουτοπία» (1515) είναι το πιο γνωστό από τα έργα του κι ένα από τα πλέον συζητημένα κείμενα μέχρι σήμερα, καθώς ανοίγει ορίζοντες σκέψης διαχρονικούς, που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον και επιχειρούν να αγγίξουν τα προβλήματα των εκάστοτε κοινωνιών. Ο τίτλος του προέρχεται από ελληνικές λέξεις (ου-τόπος, ένας τόπος που δεν υπάρχει).

Διαζύγιο: Διατροφή συζύγου. Έννοια των όρων «απορία» και «ευπορία» των συζύγων

Εικόνα
(www.legalnews24.gr) ΑΠ  1389/2012: Διαζύγιο- Διατροφή συζύγου. Έννοια των όρων «απορία» και «ευπορία» των συζύγων. «Κατά το άρθρο 1442 Α.Κ. εφόσον ο ένας από τους πρώην συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισοδήματά του ή από την περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλο: 1. αν κατά την έκδοση του διαζυγίου ή κατά το τέλος των χρονικών περιόδων που προβλέπονται στις επόμενες περιπτώσεις βρίσκεται σε ηλικία ή σε κατάσταση υγείας που δεν επιτρέπει να αναγκαστεί να αρχίσει ή να συνεχίσει την άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος, ώστε να εξασφαλίζει απ' αυτό τη διατροφή του 2. αν έχει την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου και γι' αυτό το λόγο εμποδίζεται στην άσκηση κατάλληλου επαγγέλματος

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων

Εικόνα
Δελτίο Τύπου προς το καταναλωτικό κοινό έδωσε στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Καταναλωτή σχετικά με κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθετικών λογαριασμών για χρέη δανειοληπτών προς τις Τράπεζες. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: "Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών πολιτών για χρέη είτε προς το Δημόσιο είτε προς τις Τράπεζες, η Ανεξάρτητη Αρχή ¨Συνήγορος του Καταναλωτή¨ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι έχει γίνει αποδέκτης αναφορών καταθετών εναντίον Τραπεζών σχετικά με κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθέσεών τους για εξόφληση χρεών τους προς Τράπεζες. Από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4161/2013 σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ατομικό λογαριασμό και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κοινό λογαριασμό (άρθρο 20).

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις κατασχέσεις καταθέσεων από τις τράπεζες

Εικόνα
Το δελτίο τύπου που εκδόθηκε έχει ως εξής: "Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν υποβληθεί αρκετές αναφορές για κατάσχεση ποσών, τα οποία προέρχονται από µισθούς ή συντάξεις, χωρίς να τηρηθεί από την Τράπεζα ο περιορισµός του ακατάσχετου όπως τίθεται από το νόµο (ν. δ. 356/1974, όπως ισχύει). Σύµφωνα µε το άρθρο 30α του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), είναι καταρχήν δυνατή η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών προς το ∆ηµόσιο. Πρόκειται για την κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων-Τραπεζών, που είναι µία ειδική περίπτωση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.Ο περιορισµός στον τρόπο κατάσχεσης προβλέπεται στο άρθρο 31 του ΚΕ∆Ε: ∆εν επιτρέπεται η κατάσχεση µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτών, πάντα όµως πρέπει να µένει το ποσό των 1000 ευρώ.

Παραγραφή αδικημάτων με το νόμο 4198/2013

Εικόνα
Το άρθρο 8 του νόμου 4198/2013 προβλέπει στις παρ.3 και 4 τα εξής για την παραγραφή αδικημάτων: 3.α. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.8.2013: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πλημμελημάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, συνεχίζεται η κατ’αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

Προστασία καταναλωτή - Αθέμιτη εμπορική πρακτική

Εικόνα
Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-435/11 CHS Tour Services GmbH κατά Team4 Travel GmbH.: Μια εμπορική πρακτική που είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή είναι αθέμιτη και, συνεπώς, απαγορεύεται, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί ότι είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο απαντά ότι, σε περίπτωση που μια εμπορική πρακτική πληροί όλα τα ρητώς προβλεπόμενα κριτήρια της διατάξεως της οδηγίας, η οποία αφορά ειδικώς τις παραπλανητικές πρακτικές έναντι του καταναλωτή, δεν απαιτείται να διακριβωθεί εάν η πρακτική αυτή είναι και αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής, για να μπορεί βασίμως να θεωρηθεί αθέμιτη και, συνεπώς, να απαγορευθεί.

To νέο ένδικο βοήθημα αίτησης χρηματικής ικανοποίησης για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης

Εικόνα
Άρθρο του Γιώργου Καζολέα (4/9/2013) Είναι γνωστό το δικηγορικό ανέκδοτο με τους πατέρα και γιο δικηγόρους: Ο γιός δικάζει εν τέλει μια χρονίζουσα υπόθεση του πατέρα, ο οποίος κατόπιν τον κατσαδιάζει λέγοντας του ότι κακώς έφερε εις πέρας την υπόθεση με την οποία αυτός τόσα χρόνια τον σπούδαζε! Η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα αποτελεί μέγιστο πρόβλημα, για το οποίο φυσικά δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι δικηγόροι ή οι δικαστές. Η εισαγωγή λοιπόν και στο εθνικό δίκαιο της διαδικασίας της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης μέσω της καθιέρωσης του σχετικού ένδικου βοηθήματος με το νόμο 4055/2012 μόνο θετικής υποδοχής μπορεί να τύχει.

Το νομικό πλαίσιο για τα spam

Εικόνα
Tο άρθρο 11 του ν. 3471/2006, το οποίο ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ αναφέρεται στην διαδεδομένη «μη ζητηθείσα» επικοινωνία ή αλλιώς πιο γνωστή με το όρο “spam” που αποτελεί καθημερινή πρακτική εταιριών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών να κατακλύζουν με sms και email τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Το νομικό πλαίσιο για τα spam έχει ως εξής: 1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών  τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (με ή) χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

Ποιοί μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εικόνα
Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Φυσικά πρόσωπα:  Στις διατάξεις του νόμου μπορούν να υπαχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε είδους νομικά πρόσωπα, εταιρίες, σωματεία, συνεταιρισμοί και ιδρύματα εξαιρούνται από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου. Επίσης ανήλικοι μπορούν να υπαχθούν αρκεί να εκπροσωπούνται από τους ασκούντες την επιμέλεια τους. Στο πεδίο εφαρμογής του νόμου υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι κάτοικοι Ελλάδας.

Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση ή ευρωσκεπτικισμός;

Εικόνα
Άρθρο της Εφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M. M.E.S . - 23/7/2013 Με την συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 2009, από τα 27 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), η Ευρώπη ενισχύθηκε. Απέκτησε νομική προσωπικότητα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών σε αντικατάσταση της εναλλασσόμενης Προεδρίας και Ύπατο Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέστησαν επίσημα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στόχος της Συνθήκης είναι να γίνει η Ε.Ε. περισσότερο δημοκρατική, αποτελεσματική και ανοικτή στους Ευρωπαίους πολίτες, χρησιμοποιώντας διαφανείς διαδικασίες κατά τη λειτουργία των οργάνων της. Το στοίχημα της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών της Ευρώπης, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε δημοκρατικά καθεστώτα, με συνθήκες ευημερίας των χωρών, κερδήθηκε υπό την καθοδήγηση εμπνευσμένων πολιτικών της περιόδου, κάτι το οποίο επισφραγίστηκε και το 2012 με το Νόμπελ Ειρήνης, που απ

Τα δικαιώματα των επιβατών στα πλοία. Τί προβλέπει ο νόμος

Εικόνα
Ο Ν 3709/2008 «Δικαιώματα -Υποχρεώσεις επιβατών & μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:  Καθυστέρηση απόπλου (αρ.6) 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος.

Λανθασμένα χιλιοστά διαμερίσματος- Νομιμότητα γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Εικόνα
Καθημερινά ανακύπτουν ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες, όπως π.χ.  Λανθασμένα χιλιοστά: Είναι συχνό το φαινόμενο να έχουν υπολογισθεί από την αρχική πράξη κατ’ εσφαλμένο τρόπο τα χιλιοστά του διαμερίσματος. Αυτό γίνεται αντιληπτό ιδίως σε ακραίες περιπτώσεις που ο αριθμός των χιλιοστών δεν είναι ανάλογος με την επιφάνεια του διαμερίσματος. Το λάθος αυτό οδηγεί σε άδικη ή ευνοϊκή μεταχείριση κάποιου ιδιοκτήτη, καθώς επηρεάζει άμεσα το ποσό των δαπανών και γι’αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται και να διορθώνεται το ταχύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει όμως η διόρθωση: Προς το σκοπό αυτό απαιτείται τροποποίηση της πράξης σύστασης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προκειμένου να γίνει ο σωστός υπολογισμός κι ακολούθως επιμερισμός των χιλιοστών. Πριν την τροποποίηση βέβαια θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης  των συνιδιοκτητών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, αναλόγως και της πρόβλεψης του κανονισμού.

Ποιές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας

Εικόνα
Το πρόβλημα της ενόχλησης από θορύβους που προκαλούνται από ένα γειτονικό σπίτι ή διαμέρισμα ή νυχτερινό κέντρο είναι αρκετά συχνό και απασχολεί πολλούς από μας.Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας, κατά τις οποίες ο θόρυβος και η φασαρία από γειτονικά ακίνητα ή καταστήματα δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός. Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες: Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 και κ ατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30 .

Oι αλλαγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το νόμο 4172/2013

Εικόνα
Νόμος 4172/2013 : Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) Άρθρο 105 – Τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ' ου η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται.

Aπόλυση εργαζομένου λόγω κακής πορείας της οικονομικής κατάστασης του εργοδότη

Εικόνα
A Π 171/2013: Δεν συνιστά ανώτερη βία για την απόλυση εργαζομένου η κακή πορεία των οικονομικών της εργοδότριας εταιρίας. «(…) A πό τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 6 του ν. 2112/1920 και ιδίως της παραγράφου 2 του τελευταίου άρθρου όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4558/1930 που ορίζει ότι, "υπάλληλος απολυόμενος ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω πυρκαϊάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, κατά των οποίων είναι ασφαλισμένος ο εργοδότης, δικαιούται των 2/3 της κατ` άρθρο 3 εδαφ. α' αποζημιώσεως",

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα ξενοδοχεία

Εικόνα
Προκαταβολή: Ο ξενοδόχος   δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη της τιμής μιας ημέρας. Ακύρωση κράτησης: Αν ο καταναλωτής κλείσει δωμάτιο προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν το χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν το χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης ενημέρωσε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες , τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Tο "δικαίωμα στη λήθη" και οι μηχανές αναζήτησης

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα - 1/7/2013 Στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης το δίκαιο ακολουθεί πάντα ασθμαίνοντας τις κατακτήσεις της τεχνολογίας. Εκ φύσεως και εκ των πραγμάτων είναι αργό σε σύγκριση με την ταχύτητα του διαδικτύου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να παραμερισθεί ο ρόλος του. Οι κανόνες προστασίας των δεδομένων αποτελούν την απάντηση του δικαίου απέναντι στο φρενήρη ρυθμό εξάπλωσης και διεύρυνσης των δυνατοτήτων και της μαζικής χρήσης του ίντερνετ. Η καταχώριση δεδομένων στις μηχανές αναζήτησης και η ψηφιακή αρχειοποίηση τους είναι η πρόκληση για τη θεσμοθέτηση κανόνων.

Καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών και βιβλιαρίων κατάθεσης

Εικόνα
[www.legalnews24.gr] Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ 650/2010 οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συναλλαγών  σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και βιβλιαρίων καταθέσεως κρίθηκαν καταχρηστικοί: 1. Χρέωσης κατόχου πιστωτικής κάρτας για ανάληψη μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας 2. Χρέωσης ποσού 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος βεβαίωσης οφειλών και χρέωσης εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων λόγω αοριστίας και υπέρμετρης χρέωσης σε περίπτωση μη έγκρισης (βλ. 961/2007 ΠΠρΑθ) 3. Χρέωσης σε ακίνητους λογαριασμούς και χρέωσης εξόδων τήρησης σε λογαριασμούς με μικρό υπόλοιπο 4. Καθορισμού κάθε φορά αριθμών ημερών δέσμευσης και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας ποσών που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται από άλλο κατάστημα από αυτό που τηρείται ο λογαριασμός 5. Αποκλεισμού της ευθύνης της Τράπεζας για δόλο ή βαρειά αμέλεια, εφόσον πραγματοποιήσει πληρωμή σε μη δικαιούχο, πριν την ενημέρωση του κατόχου για απώλεια του βιβλιαρίου 6. Γνωστο

Ο νέος νόμος 4161/2013 "πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010"

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4161/2013 "Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 143/14-06-2013) που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά και το νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης. Συγκεκριμένα τα άρθρα 1-10 ρυθμίζουν το νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τα άρθρα 11-23 τις τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010. Ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου στο taxheaven.gr

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών

Εικόνα
Άρθρο 4 του νόμου 3758/2009 "αρχές που διέπουν την ενημέρωση των οφειλετών για ληξι πρόθεσμες απαιτήσεις" 1. Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.

Η υπόθεση "cleanmagic" : Αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία δια παραλείψεως;

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα - 4/6/2013   Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο στην από 21.12.2011 απόφασή του έκρινε σ χετικά με μια υπόθεση που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Γερμανία πριν μερικά χρόνια. Σύμφωνα με το ιστορικό, δύο νέοι που διατηρούσαν παλιότερα ερωτική σχέση, βρέθηκαν στο σπίτι της κοπέλας μετά από καιρό σε μια προσπάθεια της κοπέλας για επανασύνδεση. Η στάση του άνδρα στις προσπάθειες της κοπέλας να συνάψουν και πάλι σχέσεις, ήταν αρνητική, επικαλούμενος ότι έχει σχέση με άλλη γυναίκα. 

Μείωση του ενοικίου λόγω οικονομικής κρίσης

Εικόνα
Λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, όλο και περισσότεροι μισθωτές αιτούνται στα δικαστήρια τη μείωση του μισθώματος ή τη μη αναπροσαρμογή / μείωση του ποσοστού αναπροσαρμογής του μισθώματος που έχει προβλεφθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Ενδιαφέρον έχει το σκεπτικό της υπ.αρ. 49/2011 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (dikastes.gr) που εξειδικεύει στα σημερινά δεδομένα τις διατάξεις των αρθρων 388 και 288 του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα: "(...) Ωστόσο, από τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας αποδεικτικά στοιχεία, προέκυψε ότι από τις αρχές του έτους 2010, άρχισαν να εμφανίζονται γεγονότα έκτακτα, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, ούτε ήταν δυνατόν να διαγνωσθούν υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες. Ειδικότερα, από την αρχή του έτους 2010, έχει επέλθει σημαντική μείωση των αποδοχών των μισθωτών  εγγίζουσα κατά περίπτωση ακόμη και το 30%, ενώ περαιτέρω προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα στις τρέχουσες δημοσιονομικές ανάγκες έχει καταφύγει

Διαταγή πληρωμής: Προϋπόθεση χορήγησης της αναστολής δεν είναι η βασιμότητα της ανακοπής

Εικόνα
E ιρ.Αθ. 2638/2012: «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. «Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. να χορηγήσει αναστολή, με εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή». Απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως αναστολής είναι η νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση ανακοπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.  Το εμπρόθεσμο εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως (Π.Πρ.Αθ. 3336/81 ΕλλΔνη 23, 321). Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, ως ειδική μορφή της ανακοπής του άρθρου 583 επ. ΚΠολΔ η οποία δεν αποτελεί ένδικο μέσο αλλά ένδικο βοήθημα, ασκείται όπως και η αγωγή (215), δηλαδή με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου και επίδοση αντιγράφου στον αντίδικο - καθ` ου η ανακοπή. Επίσης προϋπόθεση της χορήγησης της αναστολής δεν είναι η βασιμότητα της ανακοπής, η οποία δεν ερευνάται απ

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Δικαιώματα συνδικαιούχων

Εικόνα
Εφ.Θεσ/νίκης 74/2011: (..) Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό παράγεται, ανεξαρτήτως του εάν τα χρήματα που κατατέθηκαν ανήκαν σε όλους ή σε μερικούς υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση, ενεργητική σε ολόκληρο ενοχή μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της κατάθεσης νομικού προσώπου αφετέρου, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της κατάθεσης (ολικώς ή μερικώς) από έναν από τους δικαιούχους να γίνεται εξ ιδίου δικαίου, εάν δε αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής κατάθεσης από έναν μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαίτησης καθ` ολοκληρία έναντι της Τράπεζας και ως προς τον άλλο, δηλ. τον μη αναλαβόντα δικαιούχο, ο οποίος εκ του νόμου αποκτά απαίτηση, έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για την καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της κατάθεσης, εκτός εάν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού ή έλλειψη δικαιώματος αναγωγή

Άρση φορολογικού απορρήτου για κάθε υπόχρεο διατροφής

Εικόνα
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το φορολογικό απόρρητο "στην 7/7-11-2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ρητά ορίζεται ότι η άρνηση των αρμόδιων ΔΟΥ να γνωστοποιούν τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία προσώπων, για το λόγο ότι η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων επιτρέπεται μόνο όταν η αιτούμενη διατροφή αφορά τον έναν από τους πρώην συζύγους και όχι άλλα πρόσωπα, είναι μια θέση που δε στηρίζεται σε διάταξη νόμου, αλλά είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι για την ταυτότητα του νομικού λόγου οι διατάξεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο έχουν εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που ζητείται διατροφή, καθόσον διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν από τα δικαστήρια να καθορίζουν το ύψος της διατροφής. Σύμφωνα και με την ερμηνεία των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (σχετ. Γεωργ.-Σταθοπ. Αστικός Κώδικας – Τόμος VII –εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα -2007, σελ. 938) «η ταυτότητα του σκοπού συνηγορεί και υπέρ της άποψης ότι η διάταξη του ΑΚ 1445, ερμηνευόμενη διασταλτικά,