Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2015

Yπερχρεωμένα: Όλες οι αλλαγές στο νόμο 3869/10 (με το ν.4336/2015)

Εικόνα
Το τρίτο Μνημόνιο που ψηφίστηκε με το νόμο 4336/2015 (Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης) περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στο νόμο 3869/2010, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, γνωστό και ως νόμο Κατσέλη. Οι τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα τα άρθρα 1,2,4,5,6,8,9,10 και 13 του νόμου αυτού ενώ προστέθηκε και νέο άρθρο 5Α. Ακολουθούν οι τροποποιήσεις με το ν.4336/2015 στα άρθρα του νόμου 3869/2010:

Kατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Τί αλλάζει με το Νέο Μνημόνιο

Εικόνα
O νόμος 4336/2015 “Συναταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης” περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις σχετικά με την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου. Ειδικότερα:  «7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθεσµη