Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2013

Τα δικαιώματα των επιβατών στα πλοία. Τί προβλέπει ο νόμος

Εικόνα
Ο Ν 3709/2008 «Δικαιώματα -Υποχρεώσεις επιβατών & μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:  Καθυστέρηση απόπλου (αρ.6) 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος.

Λανθασμένα χιλιοστά διαμερίσματος- Νομιμότητα γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Εικόνα
Καθημερινά ανακύπτουν ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες, όπως π.χ.  Λανθασμένα χιλιοστά: Είναι συχνό το φαινόμενο να έχουν υπολογισθεί από την αρχική πράξη κατ’ εσφαλμένο τρόπο τα χιλιοστά του διαμερίσματος. Αυτό γίνεται αντιληπτό ιδίως σε ακραίες περιπτώσεις που ο αριθμός των χιλιοστών δεν είναι ανάλογος με την επιφάνεια του διαμερίσματος. Το λάθος αυτό οδηγεί σε άδικη ή ευνοϊκή μεταχείριση κάποιου ιδιοκτήτη, καθώς επηρεάζει άμεσα το ποσό των δαπανών και γι’αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται και να διορθώνεται το ταχύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει όμως η διόρθωση: Προς το σκοπό αυτό απαιτείται τροποποίηση της πράξης σύστασης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προκειμένου να γίνει ο σωστός υπολογισμός κι ακολούθως επιμερισμός των χιλιοστών. Πριν την τροποποίηση βέβαια θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης  των συνιδιοκτητών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, αναλόγως και της πρόβλεψης του κανονισμού.

Ποιές είναι οι ώρες κοινής ησυχίας

Εικόνα
Το πρόβλημα της ενόχλησης από θορύβους που προκαλούνται από ένα γειτονικό σπίτι ή διαμέρισμα ή νυχτερινό κέντρο είναι αρκετά συχνό και απασχολεί πολλούς από μας.Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας, κατά τις οποίες ο θόρυβος και η φασαρία από γειτονικά ακίνητα ή καταστήματα δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός. Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες: Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 και κ ατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30 .