Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2015

H πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εικόνα
Της Έφης Θωμά, Δικηγόρου LL.M., MES Ο Jean Monnet υπήρξε ο εμπνευστής της Ενωμένης Ευρώπης, σύμβουλος του προέδρου Ρούζβελτ, του στρατηγού Ντε Γκωλ, ο άνθρωπος που συντόμευσε τον β’ παγκόσμιο πόλεμο κατά ένα χρόνο, οι σκέψεις του οποίου για πολιτική ενοποίηση των κρατών της Ευρώπης, δεν βρήκαν γρήγορα πρόσφορο έδαφος εξαιτίας της μεγάλης επιρροής των Η.Π.Α. στην Ευρώπη, συνέλαβε την ιδέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις 9 Μαΐου 1950, με τη σύμφωνη γνώμη του, ο Robert Schuman έκανε μια δήλωση στο όνομα της γαλλικής κυβέρνησης, πρόταση που έμελλε να αλλάξει για πάντα την πορεία της Ευρώπης και να οδηγήσει σταδιακώς στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιές είναι οι νομικές συνέπειες όταν «χαλάει» ο αρραβώνας

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι ο αρραβώνας, ή πιο επίσημα, η μνηστεία ρυθμίζεται νομικά στο ελληνικό αστικό δίκαιο. Ουσιαστικά πρόκειται για μία σύμβαση για μελλοντικό γάμο στην οποία συμβάλλονται οι δύο μέλλοντες σύζυγοι. Η επίτευξη τελικά του γάμου δεν γεννά πάντως καμία αξίωση του ενός συζύγου έναντι του άλλου προκειμένου να γίνει ο γάμος. Επίσης η υπόσχεση ποινής για την περίπτωση που θα ματαιωθεί ο γάμος είναι άκυρη.

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Οι κίνδυνοι στις αγορές από το ίντερνετ

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει την μεγάλη του ακμή την περίοδο αυτή και είναι σίγουρο ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Βασική, αν όχι κυρίαρχη πτυχή του ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτελούν οι συναλλαγές μέσω internet. (e-shops) ‘Όσο όμως αυξάνεται η χρήση αυτής της δυνατότητας, αυξάνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν για τον καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα πληρέστερο νομικό καθεστώς για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να προστατευθούν οι χρήστες των διαδικτυακών πωλήσεων.

Πώς θα γίνεται η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο - Ειδικό έντυπο δήλωσης

Εικόνα
Σε εφαρμογή της αρχής της φορολογικής ισότητας και της δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενο υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου ο εκχωρητής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

Αποζημίωση επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης

Εικόνα
Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης – Η έκτακτη περίσταση ως λόγος απαλλαγής της υποχρέωσης του αερομεταφορέα. (Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διάταξη στην υπόθεση C-394/14 Sandy Siewert κ.λπ. κατά Condor Flugdienst): "H πρόσκρουση της κινητής σκάλας επιβίβασης σε αεροσκάφος δεν αποτελεί έκτακτη περίσταση δυνάμει της οποίας ο αερομεταφορέας μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεως της πτήσεως υπερβαίνουσας τις τρεις ώρες. Ειδικότερα, μια τέτοια πρόσκρουση πρέπει να θεωρείται ως γεγονός σύμφυτο προς την κανονική άσκηση της δραστηριότητας του αερομεταφορέα Δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες σε περίπτωση ματαιώσεως της πτήσεως ή καθυστερήσεως άνω των τριών ωρών.[1]