Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2021

Διαβίβαση δεδομένων οφειλέτη σε δικηγόρο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του: Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Το γνωστό θέμα της πρακτικής των εισπρακτικών εταιρειών να καλύπτονται υπό τον δικηγορικό μανδύα στην προσπάθεια τους να εισπράττουν οφειλές, επαναφέρει η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [1] , η οποία προκάλεσε διάφορες συζητήσεις. Το δικαστήριο δέχθηκε την έφεση του ενάγοντος και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου που είχε απορρίψει την αγωγή του κατά εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Η τελευταία είχε διαβιβάσει τα δεδομένα του οφειλέτη ενάγοντος σε δικηγορική εταιρεία προκειμένου να εισπράξει την οφειλή με τηλεφωνικές οχλήσεις . Το Πρωτοδικείο αναγνώρισε την υποχρέωση της εναγόμενης εταιρείας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 5.849 ευρώ με το νόμιμο τόκο, κρίνοντας ότι η διαβίβαση από την εναγόμενη των προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος στη δικηγορική εταιρεία αποτελούσε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς ο ενάγων δεν είχε ενημερωθεί σχετικά κατά τη σύναψη της σύμβασης και της συλλογής των δεδομένων του