Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2017

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Εικόνα
Αθώος κρίθηκε από το Πλημμελειοδικείο Αθηνών εντολέας μας που αντιμετώπιζε την κατηγορία της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ άρθρο 216 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα. Στο ακροατήριο υποστηρίξαμε ότι η πράξη του κατηγορούμενου που συνίστατο σε αλλοίωση εγγράφων και όχι σε εξ αρχής κατάρτιση πλαστών, όπως εσφαλμένα ανέφερε το κατηγορητήριο και το κλητήριο θέσπισμα, δεν ήταν αντικειμενικά πρόσφορο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις να δημιουργήσει πλάνη σχετικά με γεγονός που έχει έννομες συνέπειες (το στοιχείο της προσφορότητας του εγγράφου να παράγει έννομες συνέπειες εξετάζεται στο πλαίσιο της αντικειμενικής υπόστασης), σε υποκειμενικό επίπεδο δε, ο εντολέας μας δεν απέβλεπε στο να επιτύχει την παραπλάνηση άλλου μέσω της πλαστότητας και την επίτευξη εννόμων συνεπειών. Ο βασικός μας ισχυρισμός συνίστατο στο ότι με την συγκεκριμένη πράξη δεν υπήρχε δυνατότητα επέλευσης εννόμων συνεπειών (βλ.και ΑΠ 189/1986). Αναφορικά με το αδίκημα της πλαστογραφίας, κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος

Σημαντική δικαστική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Εικόνα
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 3820/2016, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μια δεύτερη σκέψη, μετά την ψήφιση της προβληματικής διάταξης του άρθρου 14 παρ.3 του  νόμου 4446/2016  με τις αλλαγές στη Διοικητική Δίκη, σύμφωνα με την

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

Εικόνα
ΑΠ 218/2016 (πολ.): Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής από πολιτικό δικαστήριο για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου. Ακύρωση διαταγής. Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 (KΠολΔ)

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής

Εικόνα
Επί του ζητήματος γενικότερου ενδιαφέροντος αν είναι παραδεκτή και νόμιμη η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο και η έρευνα διεκδικητικής και αρνητικής της κυριότητας αγωγής (άρθρα 1094 και 1108 Α.Κ.), στην περίπτωση που στο διεκδικούμενο

Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Εικόνα
Επί του ερωτήματος εάν έχει υποπέσει σε παραγραφή κατ’ άρθρο 90 του ν.2362/1995, αξίωση εναγόντων σε αναγνωριστική αγωγή κατά του Δημοσίου, για την επιστροφή δικαστικού ενσήμου, που καταβλήθηκε εν όψει ασκήσεως και συζητήσεως της αγωγής τους και ποιος ο χρόνος έναρξης της παραγραφής γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αρ. 240/2016