Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2013

Καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών και βιβλιαρίων κατάθεσης

Εικόνα
[www.legalnews24.gr] Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ 650/2010 οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συναλλαγών  σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και βιβλιαρίων καταθέσεως κρίθηκαν καταχρηστικοί: 1. Χρέωσης κατόχου πιστωτικής κάρτας για ανάληψη μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ της ίδιας Τράπεζας 2. Χρέωσης ποσού 50 ευρώ ως έξοδα εξέτασης αιτήματος βεβαίωσης οφειλών και χρέωσης εφάπαξ δαπάνης εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης δανείων λόγω αοριστίας και υπέρμετρης χρέωσης σε περίπτωση μη έγκρισης (βλ. 961/2007 ΠΠρΑθ) 3. Χρέωσης σε ακίνητους λογαριασμούς και χρέωσης εξόδων τήρησης σε λογαριασμούς με μικρό υπόλοιπο 4. Καθορισμού κάθε φορά αριθμών ημερών δέσμευσης και μετάθεσης της έναρξης τοκοφορίας ποσών που κατατίθενται ή αναλαμβάνονται από άλλο κατάστημα από αυτό που τηρείται ο λογαριασμός 5. Αποκλεισμού της ευθύνης της Τράπεζας για δόλο ή βαρειά αμέλεια, εφόσον πραγματοποιήσει πληρωμή σε μη δικαιούχο, πριν την ενημέρωση του κατόχου για απώλεια του βιβλιαρίου 6. Γνωστο

Ο νέος νόμος 4161/2013 "πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010"

Εικόνα
Δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος 4161/2013 "Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 143/14-06-2013) που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών αλλά και το νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης. Συγκεκριμένα τα άρθρα 1-10 ρυθμίζουν το νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τα άρθρα 11-23 τις τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010. Ολόκληρο το κείμενο του νέου νόμου στο taxheaven.gr

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών

Εικόνα
Άρθρο 4 του νόμου 3758/2009 "αρχές που διέπουν την ενημέρωση των οφειλετών για ληξι πρόθεσμες απαιτήσεις" 1. Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.

Η υπόθεση "cleanmagic" : Αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία δια παραλείψεως;

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα - 4/6/2013   Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο στην από 21.12.2011 απόφασή του έκρινε σ χετικά με μια υπόθεση που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη Γερμανία πριν μερικά χρόνια. Σύμφωνα με το ιστορικό, δύο νέοι που διατηρούσαν παλιότερα ερωτική σχέση, βρέθηκαν στο σπίτι της κοπέλας μετά από καιρό σε μια προσπάθεια της κοπέλας για επανασύνδεση. Η στάση του άνδρα στις προσπάθειες της κοπέλας να συνάψουν και πάλι σχέσεις, ήταν αρνητική, επικαλούμενος ότι έχει σχέση με άλλη γυναίκα.