Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2015

Τα δικαιώματα των καταναλωτών στα ξενοδοχεία

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου Απέναντι στην αισχροκέρδεια που αποτελεί μια μόνιμη κατάσταση στην Ελλάδα, αλώβητος μπορεί να βγει μόνο ο ενημερωμένος καταναλωτής. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζει τα νόμιμα δικαιώματα του και στην πολύ συχνή περίπτωση που κλείνει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, είτε πρόκειται για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους.

Εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων: Ποιές καταθέσεις καλύπτονται σε περίπτωση "κουρέματος"

Εικόνα
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσιο οργανισμό και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιδρυτικοί φορείς του ΤΕΚΕ είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Καλύπτονται οι καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων  (π.χ. εταιρείες), σε όλα τα νομίσματα.