Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2016

Άκυροι και καταχρηστικοί όροι στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο

Εικόνα
Απόφαση Πολ. Πρωτοδικείου Πειραιά 619/2016:  Η επιλογή σύναψης του δανείου από τους ενάγοντες εκείνη την εποχή, όπως και από μεγάλη μερίδα δανειοληπτών ήταν απόρροια του επιτοκιακού οφέλους, τονιζόταν δε αυτό το πλεονέκτημα από τις σχετικές καμπάνιες των Τραπεζών και έτσι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προωθούνταν μαζικά κατά τον τότε χρόνο. Όρος στην σύμβαση ότι «εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ΕΥΡΩ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής».

Πρόσβαση του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο

Εικόνα
Με προσφυγή του ιδιώτης κατήγγειλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ότι το Νοσοκοµείο Αιγινήτειο δεν ικανοποιήσε το δικαίωµα πρόσβασης του ιδίου στον ιατρικό του φάκελο, αλλά περιορίστηκε στη χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού επισηµαίνοντας ότι θα χορηγήσει τον ιατρικό του φάκελο σε ψυχίατρο-τεχνικό σύµβουλο που θα ορίσει ο ίδιος προσωπικά. Όπως αναφέρεται στην υπ αρ. 7/2016 απόφαση της Αρχής,

Παράνομες οι χρεώσεις για πληρωμές με κάρτες. Τί προβλέπει ο νέος Νόμος 4370/2016

Εικόνα
Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές λόγω της χρήσης μέσων πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική ή η χρεωστική κάρτα. Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 56 του ν. 4370/2016 που τροποποιεί τον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι η απόλυτη απαγόρευση επιβολής τέτοιων επιβαρύνσεων είχε θεσμοθετηθεί ήδη με τον ν. 3862/2010 (άρθρο 49 παρ. 3 εδ. β΄). Ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ της Υ.Α Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144), από τις 13.6.2014, η οποία απαγόρευε τη χρέωση των καταναλωτών για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής μόνο «για δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτού του μέσου»,

Προστασία προσωπικών δεδομένων σε κοινωνικά δίκτυα, email και μηχανές αναζήτησης

Εικόνα
Αν χρησιμοποιείτε το Facebook ή το Google, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως φωτογραφίες και e-mail, αποθηκεύονται σε υπολογιστές στις ΗΠΑ. Η μεταφορά ευρωπαϊκών δεδομένων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι νόμιμη, εφόσον οι αμερικάνικες εταιρείες δεσμεύονται ότι θα τα χρησιμοποιήσουν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Την περασμένη Πέμπτη 17 Μαρτίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) συζήτησαν για ένα μηχανισμό μεταφοράς των δεδομένων στις ΗΠΑ, με εμπειρογνώμονες και ειδικούς. Ο νέος μηχανισμός που ονομάζεται "Ασπίδα προστασίας προσωπικών Δεδομένων", συμφωνήθηκε μεταξύ της

Καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εικόνα
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δικαίωσε Έλληνες πολίτες που στράφηκαν κατά της Ελλάδας παραπονούμενοι αφενός για την διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον των Ποινικών Δικαστικών Αρχών, καθώς και για την απουσία κάποιας αποτελεσματικής προσφυγής προς αυτό το σκοπό, δεδομένου ότι κατά την κατάθεση των επίδικων προσφυγών δεν είχε τεθεί ακόμα σε ισχύ ο νόμος 4239/2014 σχετικά με την δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας στις ποινικές και αστικές υποθέσεις. Αναφορικά με τη διάρκεια

Πρόστιμο σε τράπεζα για παράνομη επεξεργασία δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας ιδιώτη

Εικόνα
Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ σε τράπεζα επέβαλε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά από προσφυγή πολίτη, ο οποίος κατήγγειλε παράνοµη επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων σχετικά µε την πιστοληπτική του ικανότητα από την τράπεζα. Ειδικότερα, ο προσφεύγων ανέφερε ότι, κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασής του προς την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., πληροφορήθηκε εγγράφως ότι η τράπεζα αναζήτησε προσωπικά του δεδοµένα σχετικά µε την πιστοληπτική του ικανότητα στα αρχεία της ως άνω εταιρείας. Στη συνέχεια, ο προσφεύγων άσκησε προς την τράπεζα το δικαίωµα πρόσβασης ζητώντας, συγκεκριµένα, να πληροφορηθεί «…τα πλήρη στοιχεία... Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Στεγαστικά Δάνεια: Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες

Εικόνα
Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τους κανόνες στεγαστικών δανείων, γνωστή και ως «οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη», έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές που λαμβάνουν ενυπόθηκη πίστωση για την αγορά ακινήτου ενημερώνονται και προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους. Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα δάνεια που λαμβάνουν οι καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση. Προβλέπει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα ενυπόθηκης πίστης συμπεριλαμβανομένων: -της υποχρέωσης των πιστωτών να παρέχουν στους καταναλωτές τυποποιημένο

Νόμιμη η δημοσίευση του ΔΣ Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και όχι στο ΦΕΚ

Εικόνα
Στο ερώτημα εάν Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) που συμμετείχαν σε διαγωνισμό χωρίς δημοσίευση του τελευταίου ΔΣ στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο διαγωνισμό ή θα πρέπει να αποκλειστούν από την περαιτέρω διαγνωστική διαδικασία, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο Κράτους με την υπ’αρ. 49/2016 Γνωμοδότηση. Το ΝΣΚ δέχτηκε εν προκειμένω ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4250/2014, η (παρά τους όρους

Αντισυνταγματική η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε εμπράγματη αγωγή επί ακινήτου

Εικόνα
Με μια σημαντική απόφαση του (19/2016) το Μονομελές Εφετείο Κρήτης με δικαστή την Εφέτη Ευαγγελία Ψαράκη έκρινε ως αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ τη διάταξη του άρθρου 54Α παρ.5 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με την οποία «είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού».

Οι αλλαγές στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση με το Νόμο 4364/2016

Εικόνα
επιμέλεια: Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Με το άρθρο 280 του Νόμου 4364/2016 (ΦΕΚ Α' 13/5-2-2016) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ειδικότερα στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Ειδικότερα το άρθρο 280 του νόμου προβλέπει τα εξής:

Κατάσχεση αναδρομικών συντάξεων στα χέρια Τράπεζας (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Εικόνα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) – Απόδοση στο Δημόσιο ή αποδέσμευση ποσών που δεσμεύθηκαν, βάσει κατασχέσεων που επιβλήθηκαν εις χείρας της, και προέρχονται από αναδρομικές συντάξεις.  Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) υποχρεούται να αναγάγει το σύνολο των ποσών που προέρχονται από αναδρομικές συντάξεις σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσει την προστατευτική ρήτρα περί μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης σε ό,τι αφορά το ακατάσχετο

Άρνηση της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Εικόνα
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επιδίκασε αποζημίωση ύψους 7.800 ευρώ ως ηθική βλάβη καταδικάζοντας την Ελλάδα λόγω άρνησης της ελληνικής διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση (υπόθεση Βεντούρης και Βεντούρη κατά Ελλάδας). Η υπόθεση προέκυψε μετά από προσφυγή (αρ. 45290/11) κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας την οποία άσκησαν δύο πολίτες επικαλούμενοι παραβίαση των άρθρων 6§1 της Σύμβασης και 1 του πρώτου Πρωτοκόλλου. Ιστορικό: Με προεδρικό διάταγμα του έτους 1986 επιβλήθηκε στο επίδικο ακίνητο των προσφευγόντων στη Δραπετσώνα ρυμοτομική απαλλοτρίωση για δημιουργία χώρου πρασίνου. Με απόφαση του έτους 2002 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως αυτών κατά της

Αποζημίωση καταναλωτή από πιτσαρία για τραυματισμό στο δόντι

Εικόνα
Καταναλώτρια απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” καταγγέλλοντας εταιρεία τροφίμων για βλάβη που της προκάλεσε. Συγκεκριμένα, η καταναλώτρια, έχοντας παραγγείλει πίτσα από κατάστημα γνωστής αλυσίδας, τραυμάτισε το δόντι της από κουκούτσι ελιάς. Για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, απαιτήθηκαν, κατά τους ισχυρισμούς της, οδοντιατρικές εργασίες ύψους 1.500 ευρώ, και για την ικανοποίηση του αιτήματός της προσέφυγε στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Κατά τη διαμεσολάβηση της Αρχής και αφού διαπιστώθηκε και αναγνωρίστηκε ότι η βλάβη που υπέστη η καταναλώτρια

Αποζημίωση 11.000 ευρώ σε τουρίστες λόγω πυρκαγιάς σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Εικόνα
Ζευγάρι Ιρλανδών τουριστών μίσθωσαν αυτοκίνητο από εταιρία ενοικιάσεως που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταβούν στον Όλυμπο για λόγους αναψυχής (πεζοπορία). Κατά τη διαδρομή στην Εθνική Οδό Αθηνών -Θεσσαλονίκης προκλήθηκε πυρκαγιά από την οποία κάηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο με ό,τι περιείχε μέσα (προσωπικά αντικείμενα των δύο επιβατών, ρούχα, πεζοπορικός εξοπλισμός, κινητά τηλέφωνα κλπ). Παράλληλα, αλλοιώθηκαν από την

Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου στον ένα γονέα. Πώς εξειδικεύεται η έννοια «συμφέρον του τέκνου»

Εικόνα
Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου στον ένα γονέα. Πώς εξειδικεύεται η έννοια «συμφέρον του τέκνου». Απόφαση 317/2015 του Αρείου Πάγου: «Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ συνάγεται, ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του (η οποία εμπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του), επί πλέον δε και την διοίκηση της

Δεν χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές (εγκύκλιος)

Εικόνα
Εγκύκλιο (αρ.πρωτ.436/26/02/2016) με θέμα «οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας: «Με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4321/2015, που αφορούν σε ρυθμίσεις

Mαταίωση της συζήτησης: Η νέα ρύθμιση για την τακτική διαδικασία σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου H ριζική αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της τακτικής διαδικασίας σύμφωνα με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτός ισχύει μετά το νόμο 4335/2015, επηρέασε και τη σχετική ρύθμιση για τη ματαίωση της υπόθεσης όταν οι διάδικοι δεν εμφανίζονται ή δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση. Στο άρθρο 260 η παράγραφος 1 παρέμεινε ως είχε, η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε και προστέθηκε νέα παράγραφος 3.

Φορολογικά αδικήματα: Διάκριση της μη απόδοσης ΦΠΑ από τη μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (απόφαση Αρείου Πάγου)

Εικόνα
Με την απόφαση του Αρείου Πάγου 791/2014 (ποιν.) απορρίπτεται λόγος αναίρεσης για παραβίαση δεδικασμένου με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει ταυτότητα μεταξύ της πράξης της μη απόδοσης ΦΠΑ (άρ. 18 Ν. 2523/1997), για την οποία ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση και της πράξης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990), για την οποία ο ίδιος είχε ήδη καταδικασθεί με προγενέστερη απόφαση. Σύμφωνα με την απόφαση: «Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 και 3 ΚΠΔ, αν, κάποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του,