Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

Νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας στο ασανσέρ σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Εικόνα
Νόμιμη έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την τοποθέτηση καµερών εντός των ανελκυστήρων. Σύμφωνα με την απόφαση 124/2015 της Αρχής, η τοποθέτηση κάµερας εντός του χώρου του ανελκυστήρα σε συγκροτήµατα κατοικιών είναι ανεκτή και σύµφωνη µε το ν. 2472/1997 σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις νοµιµότητας που θέτει η Οδηγία 1/2011 της παραπάνω Αρχής, που ρυθµίζει το ζήτηµα συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης. Όπως σηµειώνεται πάντως στην απόφαση,

H παράλειψη αναγραφής ΑΦΜ, ΔΟΥ και email στο δικόγραφο δεν επιφέρει ακυρότητα

Εικόνα
Μία από τις πρώτες αποφάσεις, αν όχι η πρώτη, που ερμηνεύει νέα διάταξη του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως ισχύει από 1.1.2016 μετά την τροποποίηση με το νόμο 4335/2015 εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Λαμίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου 17/2016 (ασφ.μέτρα/διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης) η παράλειψη αναγραφής στο δικόγραφο (εν προκειμένω ανακοπής), των στοιχείων που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 118 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν.4335/2015), ήτοι ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ του

To κράτος υποχρεούται να αποδίδει δαπάνες νοσηλείας σε ασθενείς που εισήχθησαν σε μη συμβεβλημένα με το ΙΚΑ θεραπευτήρια

Εικόνα
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση 4/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε εξαιρετική περίπτωση που οι ασφαλισμένοι ασθενείς εισάγονται μεν σε συμβεβλημένα με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης θεραπευτήρια, τα θεραπευτήρια όμως αυτά αδυνατούν να παράσχουν στους ασφαλισμένους ασθενείς τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας είτε διότι υστερούν, ως προς τις σύγχρονες μεθόδους διαγνώσεως και θεραπείας, είτε λόγω ανεπαρκείας των αναγκαίων

Χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίων αποδοχών εν διαστάσει συζύγου για την επιδίκαση διατροφής χωρίς εισαγγελική παραγγελία

Εικόνα
Στο ερώτημα εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομιμοποιείται να χορηγήσει σε αιτούσα, βεβαίωση των μηνιαίων αποδοχών του εν διαστάσει συζύγου της για την επιδίκαση διατροφής του ανηλίκου τέκνου της σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε παρ.2 του άρθρου 2 του νόμου 2472/1997, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία έκδοσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση (327/2015), κατά τη διάταξη του εδ.ε’ παρ.2 άρ.5 του ν.2472/1997 (που αφορά τα απλά προσωπικά δεδομένα) είναι επιτρεπτή, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αυτών, η επεξεργασία τους με τη μορφή χορήγησης αντιγράφου τους σε τρίτο, αν η επεξεργασία αυτή

Επιταγή: Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφησή της

Εικόνα
Επιταγή: Έννοια λευκής επιταγής- Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφησή της και επομένως δεν μπορεί να προταθεί κατά παντός κομιστή. «Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 5960/1933 "περί επιταγής", εάν επιταγή ατελής κατά την έκδοση συμπληρώθηκε εναντίον αυτών που συμφωνήθηκαν, η μη τήρηση των συμφωνιών αυτών δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του κομιστή, εκτός αν αυτός απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη ή αν κατά την κτήση της διέπραξε βαρύ πταίσμα.

Λύση του γάμου: Πώς υπολογίζεται η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου στην αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Εικόνα
«Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

Διανομή ιδανικών μεριδίων κληρονομιαίας περιουσίας (Γνωμοδότηση)

Εικόνα
Επί ερωτήματος εάν είναι δυνατή η μεταξύ συγκληρονόμων του ιδίου κληρονομούμενου, αμοιβαία διάθεση ιδανικών τους μεριδίων σε περισσότερα του ενός κληρονομιαία ακίνητα, χωρίς την συμμετοχή όλων των κοινωνών και χωρίς την λύση της κοινωνίας, γνωμοδότησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (αρ. 5/2015): «Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1710 αρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199 Α.Κ., η κληρονομική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί εκ του νόμου είτε εκ διαθήκης, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας των κληρονομιαίων κινητών και ακινήτων πραγμάτων, η κυριότητα όμως των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομιά,

Αγωγή μείωσης του ενοικίου: Προσωρινή προστασία του μισθωτή μέχρι την έκδοση απόφασης για τη μείωση

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Σε περίπτωση αγωγής μείωσης του μισθώματος, κάτι που αποτελεί πλέον εύλογο αίτημα υπό τις παρούσες οικονομικές περιστάσεις (ανεργία, μείωση μισθών/συντάξεων και γενικά περιβάλλον εντεινόμενης οικονομικής κρίσης), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει προσωρινή ρύθμιση της μισθωτικής σχέσης μέχρι την έκδοση στα πλαίσια της κύριας δίκης οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης για τη μείωση ή όχι του ενοικίου. Η προσωρινή αυτή ρύθμιση θα αφορά την υποχρέωση του εκμισθωτή να

Αστική Ευθύνη του Τύπου: Οι αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4356/2015

Εικόνα
Με το νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο Νόμο περί αστικής ευθύνης του Τύπου (1178/81). Ειδικότερα το άρθρο 37 προβλέπει τα εξής: "1. Η παρ. 2 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α' 187) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαθήκες: Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να χορηγούν αντίγραφα δημοσιευμένων διαθηκών

Εικόνα
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την υπ αρ.119/2015 απόφασή της έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να χορηγήσουν αντίγραφα των δηµοσιευµένων διαθηκών χωρίς να απαιτείται η προηγούµενη λήψη άδειας της Αρχής, ακόµα και όταν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση «ο συµβολαιογράφος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 εδαφ. α΄ του αρθ. 13 του ν. 2830/2000

Ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο: Εγκύκλιος για την εφαρμογή του ν.4337/2015

Εικόνα
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγκύκλιο ΠΟΛ. 1272/2015 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990)». Η εγκύκλιος έχει ως εξής: «Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις

Aλλαγές στα capital controls: Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών για πληρωμή δικαστικών παραβόλων, ενσήμων και γραμματίων

Εικόνα
Με την υπ’αρ.πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000012 ΕΞ 2016/7.1.2016 (ΦΕΚ Β' 4/7.1.2016) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων επέρχονται νέες αλλαγές στο καθεστώς του ελέγχου κεφαλαίων (capital control). Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι είναι επιτρεπτή πλέον η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή

Eνοικίαση αυτοκινήτου: Μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

Εικόνα
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι Έλληνες ταξιδεύουν στην Ευρώπη για δουλειά ή για αναψυχή και αποφασίζουν, για τη διευκόλυνση της διαμονής τους, να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή άλλο όχημα, είτε απευθείας από τις ιστοσελίδες των εταιρειών ενοικίασης είτε μέσω διαμεσολαβητών (πρακτορείων, τουριστικών γραφείων, ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, κ.λπ.). Το ίδιο και πολίτες άλλων χωρών που επιλέγουν να επισκεφθούν τη χώρα μας. Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που μισθώνουν όχημα σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας,

Aθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές - Παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές

Εικόνα
Οι καταναλωτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, είτε είναι παραπλανητικές είτε επιθετικές. Η ΕΕ εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς ή πώλησης εντός της ΕΕ. Σχετική είναι η Οδηγία 2005/29/EK της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές). Η οδηγία αυτή ορίζει τις εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

Aπώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και 4305/2014 λόγω δημιουργίας νέων οφειλών (εγκύκλιος)

Εικόνα
Εγκύκλιο (ΠΟΛ 1273/2015, ΦΕΚ Β' 2920/31-12-2015) με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής για την απώλεια ρυθμίσεων Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014 στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω δημιουργίας νέων οφειλών» εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο: «Νέες οφειλές βεβαιωμένες μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των άρθρων 1−17 του Ν.4321/2015 με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15.12.2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση του Ν. 4321/2015, εξοφλούνται ως ακολούθως: ι) από 16.12.2015 μέχρι 30.06.2016 εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Διαζύγιο και Δικαστικός χωρισμός: Εφαρμοστέο δίκαιο (Kανονισμός 1259/2010)

Εικόνα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να αναπτύξει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεσπίζοντας μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις. Ταυτόχρονα, η αύξηση της κινητικότητας των πολιτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει, αφενός, περισσότερη ευελιξία και, αφετέρου, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2010,για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό (ο λεγόμενος κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ) διασφαλίζει στους πολίτες

Οι σημαντικότεροι νόμοι που ψηφίστηκαν το 2015 (ΦΕΚ)

Εικόνα
Το 2015 ψηφίστηκαν συνολικά 37 Νόμοι, μεταξύ των οποίων το Τρίτο Μνημόνιο, οι μεγάλες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι τροποποιήσεις στον Νόμο των Υπερχρεωμένων 3869/10,  οι τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η καθιέρωση της διαταγής πληρωμής στη διοικητική δίκη, οι μεταρρυθμίσεις στο Ποινικό και Σωφρονιστικό Δίκαιο, το Σύμφωνο Συμβίωσης και ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι σημαντικότεροι νόμοι που ψηφίστηκαν τη χρονιά που πέρασε ήταν οι εξής:  Ν.4356/2015  (ΦΕΚ Α' 181/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Νομική Ανασκόπηση: Oι σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς που πέρασε

Εικόνα
Πλούσιο σε νομικές ειδήσεις ήταν το 2015. Σύμφωνα με την νομική ιστοσελίδα legalnews24.gr τα θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε ήταν τα εξής: 1. Νέο Υπόδειγμα Αίτησης για την ένταξη στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010).  Με υπουργική απόφαση τροποποιείται το υπόδειγμα της τυποποιημένης Αίτησης για την ένταξη στο Νόμο των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (ν.3869/2010) όπως αυτός τελευταία τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015. 2. Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4335/2015 με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  - Ποιές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές. Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας είναι γεγονός με το νόμο 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015

Οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης

Εικόνα
Εκδόθηκαν οι πρώτες διαταγές πληρωμής στα πλαίσια της διοικητικής δίκης σύμφωνα με τα άρθρα 272Α έως και 272Ι του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 1 του ν.4329/2015 (ΦΕΚ Α 53/2-6-15): -ΔΕφΑθ.1/2015 - Διαταγή πληρωμής κατά ΝΠΔΔ.: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αναγνώριση από το καθ’ ου της οφειλής προς την αιτούσα. Προς απόδειξη του μη  αμφισβητούμενου της οφειλής η αιτούσα προσκομίζει «βεβαίωση αναγνώρισης». Εν προκειμένω, σύμφωνα με το π.δ. 136/2011, δεν απαιτείται η διενέργεια προληπτικού δημοσιονομικού ελέγχου. Δεκτή εν μέρει η αίτηση σύμφωνα με το επιτόκιο που ορίζεται με το ν. 4152/2013.

Υπεύθυνη Νομική Εκπροσώπηση

Εικόνα
Το  γραφείο  μας  παρέχει  υψηλού  επιπέδου  νομικές υπηρεσίες, δικαστικές  και συμβουλευτικές, σε  ιδιώτες, επιχειρήσεις  και  εταιρίες σε όλη την Ελλάδα με γνώμονα την αποτελεσματική και υπεύθυνη νομική εκπροσώπηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους με λογικό κόστος λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση. Απευθυνόμαστε σε διεκδικητικούς και υπεύθυνους πολίτες και επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει η ρεαλιστική και αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματός τους. Η δικαστηριακή μας εμπειρία και η θεωρητική μας κατάρτιση αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.