Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, δικηγόρος Η έννοια του εγγράφου έχει πλέον καταστεί ευρύτερη με την συχνή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, υπολογιστών, «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων κλπ. Έγγραφο υπό την έννοια του νόμου αποτελεί και το λεγόμενο ηλεκτρονικό έγγραφο (email, sms κλπ) ενώ πλέον έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων και επομένως και σε αυτές τις αποτυπώσεις υπό την έννοια «έγγραφα» θα πρέπει να τους προσδίδεται αποδεικτική ισχύς στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών, αστικών, ποινικών και διοικητικών, όπως συμβαίνει και με τα παραδοσιακά, ενσωματωμένα σε χαρτί, έγγραφα. Ήδη, όσον αφορά στην Κύπρο, έχει ήδη κατατεθεί από τις 19 Μαϊου 2017, στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Αρ. Φακ. 23.01.058.087-2017). Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου ώστε ο ορισμός του εγγράφου να συμπεριλαμβάνει και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικές σφραγίδες, η

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε με απόφασή του (27.4.2017) προσφυγή πελάτισσας εταιρίας τηλεπικοινωνιών, η οποία ισχυρίστηκε ότι έγινε παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων. Συγκεκριμένα το έτος 2012 αγόρασε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από κατάστημα της εταιρίας και κατόπιν αιτήματός της, οι υπεύθυνοι του καταστήματος μετέφεραν τα προσωπικά της δεδομένα από το παλιό στο καινούριο κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, η νέα συσκευή παρουσίασε πρόβλημα στο μεγάφωνο και έγινε αλλαγή στο ίδιο κατάστημα με νέα συσκευή ίδιου ακριβώς τύπου. Αφού έγινε η μεταφορά των δεδομένων στο νέο τηλέφωνο, το κατάστημα πούλησε το ελαττωματικό κινητό σε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο όμως είχαν παραμείνει τα προσωπικά δεδομένα της αιτήτριας. Η τελευταία απέστειλε επιστολή στη συγκεκριμένη εταιρία τηλεπικοινωνιών, παραπονούμενη ότι η εταιρία χωρίς τη συγκατάθεσή της επέτρεψε να διαρρεύσουν σε τρίτους τα προσωπικά της δεδομένα και την κάλεσε να λάβει μέτρα για την απ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΣΜΟΣ

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρία προκειμένου να διασφαλίσει την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο με μακροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αποτελώντας στην ουσία σύνολο κανόνων η εταιρική διακυβέρνηση συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω.  Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης (πρέπει να) οργανώνεται και το Νομικό Τμήμα της εταιρίας, στην πραγματικότητα άλλωστε το αντικείμενο του Νομικού Τμήματος ενυπάρχει στην έννοια της εταιρικής διακυβέρνησ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ

Εικόνα
Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Μια ευρύτερη και πλέον δόκιμη διατύπωση για τα ρατσιστικά κίνητρα του δράστη αξιόποινης πράξης ως επιβαρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση και επιβολή ποινής από το Δικαστήριο εισάγει ο Νομοθέτης με την προσθήκη νέου άρθρου 35Α στον Ποινικό Κώδικα. Ο νέος Νόμος 31(Ι)/2017 τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα ως εξής: Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 35 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  «Κίνητρο προκατάληψης. 35Α. Το Δικαστήριο, στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του κατά την επιμέτρηση και επιβολή ποινής, δύναται να λαμβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα το κίνητρο της προκατάληψης κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, των γενεαλογικών καταβολών, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.». Σημειώνεται ακόμα ότι με τον Ν. 30(Ι)/2017 που τροποποιεί το βασικό Περί της Κ