Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2023

Ο δικαστής από την Κολομβία, η απόφαση για τα Funds και η "Τεχνητή Δικαιοσύνη"

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, το ίδιο και η «τεχνητή δικαιοσύνη» (Artificial Justice) , όπως ορίζεται η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Από τη μία μπορεί η κρίση του υπολογιστή, αποκλειστικά βασιζόμενη στα εισαγόμενα δεδομένα, να χάνει εξωτερικά μη προσδιορίσιμα στοιχεία που σαφώς συνεκτιμώνται στην τελική απόφανση, από την άλλη η απόφαση του θα έχει το ευεργέτημα της έλλειψης επιρροής από τρίτους, πολιτικές σκοπιμότητες ή αθέμιτες παρεμβάσεις [1] . Έγινε γνωστό πρόσφατα ότι ένας δικαστής στην Κολομβία χρησιμοποίησε το ChatGPT για να εκδώσει μια δικαστική απόφαση [2] . Το ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) είναι εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει το διάλογο με το χρήστη, την υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεων και η οποία κυκλοφόρησε από την OpenAI τον Νοέμβριο 2022. Ο Κολομβιανός δικαστής Juan Manuel Padilla Garcia, ο οποίος προεδρεύει του Πρώτου Περιφερειακού Δικαστηρίου στην πόλη της Καρθαγένης

Νεποτισμός και Οικογενειοκρατία στο Νομικό Επάγγελμα

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου O νεποτισμός στο νομικό επάγγελμα δεν είναι μόνο εγχώριο αλλά παγκόσμιο φαινόμενο με διαχρονικά χαρακτηριστικά. Η αναξιοκρατία και ευνοιοκρατία κατά την πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη νομικών επαγγελματιών έχει συνήθεις πηγές το νεποτισμό, την οικογενειοκρατία, τη λογική των κλειστών κυκλωμάτων και των πελατειακών σχέσεων. Ακόμα και σε προηγμένες σε νομικά συστήματα χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το φαινόμενο να τοποθετούνται σε υψηλές θέσεις νομικών εταιρειών συγγενείς και φίλοι είναι πολύ σύνηθες. Στις νότιες χώρες της γηραιάς ηπείρου η βασιζόμενη στο νεποτισμό αναξιοκρατία πηγάζει κυρίως σε βαθιά ριζωμένες στο υποσυνείδητο του κοινωνικού συνόλου οικογενειοκρατικές αντιλήψεις. Σε μικρότερες πληθυσμιακά χώρες το φαινόμενο να προτιμώνται σε θέσεις εργασίας σε δικηγορικά γραφεία και παρεμφερή καθήκοντα συγγενείς και φίλοι των εργοδοτών είναι περισσότερο από συχνό. Σε χώρες όπως η Ινδία το φαινόμενο του νεποτισμού στο νομικό επάγγελμα έχει απασχολήσει ιδιαίτερ

Ρομπότ ή άνθρωπος δικαστής; Το δίλημμα στην εποχή της «Τεχνητής Δικαιοσύνης»

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Η εισαγωγή και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.) στα δικαστικά συστήματα (“artificial justice”) επιδιώκει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης και καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία εξελίσσεται ώστε πλέον να αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπινων λειτουργιών και εργασιών που να μπορούν να αντικατασταθούν με επιτυχία από τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, η συζήτηση εντείνεται ακόμα και για πλήρη αντικατάσταση του ανθρώπου δικαστή από τα συστήματα αυτά σε ορισμένες ιδίως κατηγορίες δικαστικών υποθέσεων. Στη Νέα Ζηλανδία έχει ήδη αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχείρισης και κρίσης αξιώσεων με βάση το προφίλ των αιτούντων και την αξιολόγηση των δεδομένων στο πλαίσιο του κρατικού συστήματος αποζημίωσης ατυχημάτων της χώρας (Accident Compensation Corporation) [1] . Στην Αυστρία ήδη χρησιμοποιούνται συστήματα Τ.Ν. σε επιμέρους εργασίες του δικαστικού συστήματος, όπως ανάλυση, ταξινόμηση και εξαγωγή μεταδεδομένων για αλληλογραφί

Παροχή συμβουλών για Cryptoassets – Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων συμβούλων σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2023/1114 για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (Crypto-assets) που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα ισχύσει από 30 Δεκεμβρίου του 2024, αναμένεται να εισάγει νέα νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για τα κρυπτο - περιουσιακά στοιχεία ( ψηφιακή αναπαράσταση αξιών ή δικαιωμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν και να διαπραγματευτούν ηλεκτρονικά ). Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας καθώς και η προστασία των επενδυτών από πιθανούς κινδύνους . Ο νέος κανονισμός στοχεύει να παρέχει νομική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου στους εκδότες και παρόχους κρυπτο - περιουσιακών στοιχείων . Σημειώνεται επίσης ότι οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν σε φορείς εκμετάλλευσης που είναι εξουσιοδοτημένοι σε ένα κράτος μέλος να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ («passporting»). Ένας από τους ρυθμιζόμενους τομείς της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η δραστηριότητα των Crypto-Advisors. Κάθε πρό

Αθέμιτη συμπεριφορά των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων προς δανειολήπτες/εγγυητές: Το νέο άρθρο 12Β του Κυπριακού Νόμου περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2015 [1]  και έκτοτε υπέστη εκτεταμένες αλλαγές το 2018 [2]  και πρόσφατα τον Ιούλιο του 2022 [3] . Όπως ο νόμος σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζεται : (α) στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτή ή εξ αποφάσεως πιστωτή, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο [4] , όπως εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικά ιδρύματα αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο ως υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλου κράτους μέλους και μη πιστωτικά ιδρύματα [5] . (β) στην ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, από τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν. Με μεγάλη καθυστέρηση, 7 χρόνια δηλαδή μετά την θέσπιση του Νόμου, προστέθηκε στην πρόσφατη τροποποίηση του 2022 νέο άρθρο 12Β , το οποίο τιτλ

Οι "ρήτρες καλύτερης τιμής" της πλατφόρμας Booking. com : Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του BGH της 18/05/2021

Εικόνα
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου H περιοριστική ρήτρα καλύτερης τιμής που έχει εφαρμόσει η διεθνής ηλεκτρονική πλατφόρμα κράτησης ξενοδοχείων «Booking.com» έχει κριθεί ότι παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του ανταγωνισμού. Πρόκειται για την απόφαση του Γερμανικού Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (Bundesgerichthof) της 18ης Μαϊου 2021 (KVR 54/20), το οποίο επιβεβαίωσε ότι οι εν λόγω ρήτρες που άρχισε να χρησιμοποιεί η πλατφόρμα ήδη από το 2015 στην Γερμανία , είναι παράνομες καθώς περιορίζουν τον ανταγωνισμό εις βάρος των ιδιοκτητών των ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, οι περιοριστικές ρήτρες καλύτερης τιμής απαγόρευαν στους ξενοδόχους να προσφέρουν τα καταλύματά τους στις δικές τους ιστοσελίδες σε χαμηλότερη τιμή ή με καλύτερους όρους από την πλατφόρμα Booking.com. Ωστόσο, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα μπορούσαν να προσφέρονται φθηνότερα σε άλλες διαδικτυακές πύλες κρατήσεων ή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπήρχε διαδικτυακή διαφήμιση ή εκτός διαδικτύου. Τον Δεκέμβριο τ

Eπανάληψη της δίκης όταν προκύπτουν νέα αποδεικτικά στοιχεία: Δεδικασμένο και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης (άρθρο 362 § 5 Γερμ.ΚΠΔ)

Εικόνα
Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Το Νοέμβριο του 1981 το πτώμα μιας 17χρονης μαθήτριας βρέθηκε στο δάσος του Hambϋhren, κοντά στο Celle της Βόρειας Γερμανίας. Το κορίτσι είχε βιασθεί και δολοφονηθεί με άγριο τρόπο με αλλεπάλληλες μαχαιριές. Ως ύποπτος αναγνωρίστηκε ο νεαρός Ismet H. , ο οποίος καταδικάστηκε το 1982 πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη από το περιφερειακό δικαστήριο του Lϋneburg. Ωστόσο το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ακύρωσε σε β’ βαθμό την απόφαση και παρέπεμψε την υπόθεση για εκ νέου εκδίκαση στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Strade, το οποίο στη συνέχεια αθώωσε τον Ismet H., λόγω έλλειψης στοιχείων και αμφισβητώντας ότι τα ίχνη από ελαστικά αυτοκινήτου που βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος προέρχονταν από το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου. Νέα στοιχεία 30 χρόνια μετά Τριάντα σχεδόν χρόνια μετά, το 2012, το Κρατικό Γραφείο Αστυνομίας εγκλημάτων της Κάτω Σαξονίας εκπόνησε μια μοριακή γενετική έκθεση. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το DNA του πρώην κατηγορούμενου και αθωωθέντος