Kατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Τί αλλάζει με το Νέο Μνημόνιο

O νόμος 4336/2015 “Συναταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης” περιλαμβάνει νέες ρυθμίσεις σχετικά με την κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου. Ειδικότερα: 
«7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συνολική ληξιπρόθεσµη
οφειλή πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύµατα υποχρεούνται να προβαίνουν αυθηµερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσµευση των χρηµάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασµούς των οφειλετών, µέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσµευση και εντός δύο ηµερών, ενηµερώνεται για το ύψος του δεσµευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενηµερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυµα προβαίνει οίκοθεν στην άµεση άρση της επιβληθείσης δέσµευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμµατέα καθορίζεται η αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όµοια απόφαση µπορεί να µεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»
8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Οι απαιτήσεις από µισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήµατα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δηµόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δηµοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται. 8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ µηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα.»

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία