Τα Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εξασφαλίζονται από τον Κανονισμό 181/2011 που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.), ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, περιλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων. Τα νέα δικαιώματα
για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250
χλμ.) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα και αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεγάλων φυσικών καταστροφών) σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά·

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου