Τα Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εξασφαλίζονται από τον Κανονισμό 181/2011 που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.), ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, περιλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων. Τα νέα δικαιώματα
για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250
χλμ.) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα και αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεγάλων φυσικών καταστροφών) σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά·

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)