Υπερχρεωμένα: Διαγραφή οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αγρινίου 11/2016: Περίληψη: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά- Αίτηση του άρθρου 5α του ν.3869/2010- Διαγραφή οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις – Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής δόσεων για 18 μήνες – Οριστική διαγραφή οφειλής μετά από το 18μηνο αν πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. «Με το άρθρο 5α του ν.3869/2010 που προστέθηκε με το ν. 4336/14-8-2015, «1.Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι: α)κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης… Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

H παράλειψη αναγραφής ΑΦΜ, ΔΟΥ και email στο δικόγραφο δεν επιφέρει ακυρότητα