Νέα Εγκύκλιος για το Νόμο των Υπερχρεωμένων με Υπόδειγμα Κατάστασης Οφειλών και Κωδικοποίηση του ν.3869/2010

Εγκύκλιο (ΠΟΛ.1036/18-3-2016) με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει» εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναλυτική εγκύκλιο γίνεται μεταξύ άλλων συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας διευθέτησης οφειλών κατά τον ν. 3869/2010, περιγραφή των ενεργειών της φορολογικής διοίκησης κατά το στάδιο πριν από την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, ενώ αναφέρεται επίσης η διαδικασία για την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο, τις ενέργειες της φορολογικής διοίκησης από την επίδοση στο
Δημόσιο αίτησης του ν. 3869/2010, τις έννομες συνέπειες από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης και την παρακολούθηση από τη φορολογική διοίκηση της δικαστικής διαδικασίας. Επίσης στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται δύο χρήσιμα Παραρτήματα: Το Υπόδειγμα «Αναλυτικής Κατάστασης Βεβαιωμένων Οφειλών» και η Κωδικοποίηση άρθρων 1-17 ν. 3869/2010, όπως ισχύουν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία