Αλλαγή επωνύμου τέκνου (Αποφάσεις του ΣτΕ)

Δύο αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή επωνύμου τέκνου εξέδωσε το δ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας:
-ΣτΕ 3797/2015 (Δ): Στην περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθεί η δικαστική αναγνώριση της πατρότητος τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου των γονέων του, η μεταβολή αυτή συνεπαγόμενη την απώλεια του επωνύμου του πατρός, το οποίο έφερε μέχρι τούδε το εν λόγω τέκνο και την πρόσληψη πλέον από αυτό του επωνύμου της μητρός του, εγγράφεται από τον αρμόδιο ληξίαρχο στο περιθώριο της οικείας
ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, επί τη βάσει δε της εν λόγω μεταβολής, ο ήδη αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διενεργεί την αντίστοιχη μεταβολή των στοιχείων εγγραφής του ανωτέρω προσώπου στο μητρώο αρρένων. Με την εγγραφή αυτή δεν παραβιάζονται τα άρθρα 2 παρ 1 και 5 παρ 1 Σ καθόσον η χρησιμοποίηση από το τέκνο στις έννομες και κοινωνικές του σχέσεις του επωνύμου και του κυρίου ονόματος του μη αναγνωρισθέντος ως πατέρα του συνιστά προσβολή του δικαιώματος του τελευταίου επί του ονόματός του και της προσωπικότητός του.
-ΣτΕ 3218/2015 (Δ): Δεν είναι δυνατόν να χωρήσει, με την προβλεπόμενη στα σχετικά νομοθετήματα διοικητική διαδικασία, αλλαγή του πατρικού ή μητρικού επωνύμου του οποίου φορέας είναι το τέκνο, συνισταμένη στην αποβολή του επωνύμου του ενός γονέα και στην αντικατάστασή του με εκείνο του άλλου. Η ερμηνεία αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ 1 Σ διότι το ρυθμιζόμενο ζήτημα άπτεται της δημόσιας τάξεως και της συνταγματικώς κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας, ενώ, άλλωστε, το τέκνο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει, επικαλούμενο σοβαρούς λόγους, τη μεταβολή του επωνύμου του, και την απόκτηση νέου επωνύμου, διαφορετικού του πατρικού ή μητρικού. (ste.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία