Μη νόμιμη η βεβαίωση παραβάσεων από την ΑΕΠΙ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (12/24-6-2016) προβλέπεται ότι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), µε την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των µουσικών συνθέσεων και των επωνυµιών των
παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δηµόσια (ΑΠ 1553/2013). Με την εν λόγω εγκύκλιο που αναφέρεται και σε σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (293/2015) αλλά και σε σχετική έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, κρίνονται μη σύννομες η ανάκληση και η αντικατάσταση προηγουμένου εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. από την επικεφαλής της διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου, που με νέο έγγραφό της έδινε δυνατότητα στους ελεγκτές της ΑΕΠΙ και των άλλων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης να διαπιστώνουν παραβάσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Κατόπιν αυτού, η ΑΕΠΙ δεν νομιμοποιείται πλέον να βεβαιώνει πρόστιμα παραβάσεων στα εν λόγω καταστήματα καθώς δεν αποτελεί δημόσια αρχή. Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία