Διαφορές από κοινόχρηστα μέχρι 20.000 ευρώ: Στα Ειρηνοδικεία πλέον η εκδίκαση τους

Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η μεταφορά των υποθέσεων των κοινόχρηστων δαπανών έως το ποσό των 20.000 ευρώ από το Μονομελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο. Συγκεκριμένα στο άρθρο 14 παρ.1 του Κώδικα προστίθεται περίπτωση γ’: «Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται: …γ) οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι διαφορές ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων
και διαμερισμάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, εφόσον η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου «προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ στο άρθρο 14 ΚΠολΔ, σύµφωνα µε την οποία διαφορές που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες και υπάγονται στην καθ’ ύλην λόγω ποσού αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων δικάζονται από τα δικαστήρια αυτά. Οι διαφορές αυτές δεν δηµιουργούν πολύπλοκα νοµικά ζητήµατα, ώστε να υπάγονται συλλήβδην χωρίς διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την αξία του αντικειµένου τους στην αποκλειστική αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3. Οι υπόλοιπες διαφορές του άρθρου 17 παράγραφος 3, εν όψει των συχνά δυσχερών νοµικών θεµάτων που παρουσιάζουν, συνεχίζουν να εκδικάζονται αποκλειστικά από το µονοµελές πρωτοδικείο». (legalnews24.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου