ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ OPINIONS

Ο Γιώργος Καζολέας και οι συνεργάτες του αναλαμβάνουν την εκπόνηση Γνωμοδοτήσεων επί παντός νομικού θέματος οποιουδήποτε κλάδου του δικαίου, στο Ελληνικό, Κυπριακό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι γνωμοδοτήσεις μπορούν να συνταχθούν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

Μάθετε περισσότερα στο email: giorgos.kazoleas@gmail.com ή στα τηλέφωνα: +30 693 8789765 (Ελλάδα) και +357 95129382 (Κύπρος).

George Kazoleas and his associates undertake the preparation of Opinions on all legal matters in any field of law, in Greek, Cypriot and European Law. Opinions can be written in either Greek or English.

Learn more at email: giorgos.kazoleas@gmail.com or on the phone: +30 693 8789765 (Greece) and +357 95129382 (Cyprus).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Η ανάκληση της παραίτησης από το δικόγραφο της προσφυγής στη διοικητική δίκη στο ελληνικό & κυπριακό δίκαιο