Δικαστικη ηττα των τραπεζων στο Ευρωπαϊκο Δικαστηριο. Κατηγγειλαν τη νομοθεσια περι καταχρηστικων ορων στις δανειακες συμβασεις


Δικαστική ήττα για τράπεζες που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιχειρώντας να προσβάλουν τη νομοθεσία για τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ απέρριψε, με ομόφωνη απόφασή του της 20.12.2018, τις αιτήσεις πέντε τραπεζών από την Ουγγαρία στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας (αίτηση αριθ. 22853/15 κ.α.) οι οποίες ως μέλη της OTP Banking Group, κατήγγειλα την εθνική νομοθεσία που καθιστούσε παράνομους και αθέμιτους διάφορους τυποποιημένους όρους συμβάσεων δανείου, επικαλούμενες ότι είχε παραβιάσει το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη και στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους.
Το Δικαστήριο, συνεκδικάζοντας τις προσφυγές των πέντε τραπεζών ως συναφείς, τις απέρριψε ως απαράδεκτες και προδήλως αβάσιμες.
Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι οι αυστηρές διαδικαστικές προθεσμίες και οι άλλοι διαδικαστικοί κανόνες που εφαρμόζονταν στο πλαίσιο της προσφυγής των τραπεζών κατά του τεκμηρίου των αθέμιτων όρων των δανειακών συμβάσεων, δεν είχαν υπονομεύσει το δικαίωμα τους σε δίκαιη δίκη. Κρίθηκε επίσης, οι αιτούσες εταιρείες δεν εμποδίστηκαν να υποστηρίξουν τους συμβατικούς όρους των δανείων και το γεγονός ότι τα επιχειρήματά τους όπως προβλήθηκαν στη δίκη, απορρίφθηκαν, δεν σημαίνει ότι η διαδικασία ήταν άδικη.
Το ΕΔΔΑ παρατήρησε ακόμη ότι ο ουγγρικός νόμος περί ομοιομορφίας του 2014, ο οποίος είχε εισαγάγει τις νομοθετικές αλλαγές περί καταχρηστικών όρων στις δανειακές συμβάσεις, είχε ως στόχο να βοηθήσει την Ουγγαρία να ανταποκριθεί σε ένα πρόβλημα καταναλωτικού χρέους, ιδίως των δανείων που βασίζονται σε ξένο νόμισμα, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Πολύ σημαντική ήταν η κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι η νομοθεσία αυτή που εφαρμόζεται υπέρ των δανειοληπτών δεν είχε διαταράξει την ισορροπία που πρέπει να τηρείται μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφευγουσών τραπεζικών εταιρειών και του δημοσίου συμφέροντος. (ECHR/Cylegalnews.com)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου