Πρόστιμο σε εταιρία για την αποστολή email spam

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε σε εταιρία πρόστιμο 3.000 ευρώ για παράνοµη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων για τον σκοπό της απευθείας εµπορικής προώθησης και διαφήµισης µέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (spam) (παραβίαση του άρθρου 11 ν. 3471/2006). Επίσης διέταξε την καταστροφή του αρχείου των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διατηρεί η εταιρεία και για τις οποίες δεν έχει λάβει νοµίµως τη συγκατάθεση των κατόχων τους, µε ακόλουθη ενηµέρωση της Αρχής.
Η Αρχή είχε λάβει καταγγελίες σχετικά µε αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα οποία διαφηµίζεται το επαγγελµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα, χωρίς να υπάρχει η προηγούµενη συγκατάθεση των παραληπτών.
Σημειώνεται ότι στην ίδια εταιρία είχε επιβληθεί για τον ίδιο λόγο και πάλι πρόστιμο 3.000 ευρώ χωρίς η εταιρία να σταματήσει την αποστολή των email spam.  
Σύμφωνα με την απόφαση, η συγκεκριµένη περίπτωση δεν εµπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 3 άρθρου 11 ν. 3471/2006 και η πραγµατοποιούµενη επεξεργασία συνιστά αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία χωρίς τη συγκατάθεση των παραληπτών (spam) παραβιάζοντας την παρ. 1 άρθρου 11 του ίδιου νόµου και αιτιολογώντας την, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 1 εδαφ. β΄ και ε΄ Ν. 2472/1997, επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Δείτε την απόφαση της Αρχής εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου