Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο

Μητέρα ανήλικου κληρονόµου απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή η ∆ΟΥ Ηλιούπολης αρνήθηκε να δεχθεί ως έγκυρη την αποποίηση κληρονοµίας, θεωρώντας ότι µε την ενηλικίωσή του ο κληρονόµος όφειλε να έχει προβεί προηγουµένως σε απογραφή της κληρονοµίας.
Η µητέρα είχε υποβάλει εµπρόθεσµα αίτηση προς το αρµόδιο δικαστήριο για τη χορήγηση άδειας, ώστε να προβεί σε αποποίηση της κληρονοµίας για λογαριασµό του τέκνου, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί αυτό µε την προσωπική του περιουσία για τα χρέη του αποβιώσαντα πατέρα. Το τέκνο ενηλικιώθηκε πριν συζητηθεί η αίτηση και αποποιήθηκε νοµίµως την κληρονοµία. Για τους δύο αυτούς λόγους (επελθούσα ενηλικίωση, συντελεσθείσα αποποίηση), το δικαστήριο απέρριψε ως ‘άνευ αντικειµένου’ την αίτηση της µητέρας, όταν αυτή συζητήθηκε τελικά.
Ο νόµος όµως, για λόγους προστασίας της ανηλικότητας, κατοχυρώνει για τον ανήλικο κληρονόµο το ευεργέτηµα της απογραφής και τη µη έκπτωση από αυτό πριν την πάροδο έτους από την ενηλικίωση, ώστε να µην αναλάβει τα βάρη της κληρονοµιάς, χωρίς τη δυνατότητα πλήρους ενηµέρωσης για το παθητικό της.
Η παρερµηνεία της σχετικής διάταξης από τη ∆ΟΥ Ηλιούπολης αντίθετα, θα οδηγούσε σε ανεπιεική αποτελέσµατα σε βάρος του κληρονόµου, δηλαδή σε επιβάρυνσή του για τα χρέη της κληρονοµιάς µε την προσωπική του περιουσία, παρόλο που δεν είχε χάσει κατά τη διάρκεια της ανηλικότητάς του την τετράµηνη προθεσµία αποποίησης, χάρη στην εµπρόθεσµη άσκηση της προαναφερόµενης αίτησης προς το δικαστήριο από την ασκούσα τη γονική µέριµνά του. Η άποψη της ∆ΟΥ ήταν αντίθετη µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, αλλά και µε την ad hoc δικαστική απόφαση, που έκρινε έγκυρη την αποποίηση του συγκεκριµένου φορολογούµενου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την παρέµβαση του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή της ερµηνείας της ∆ΟΥ. Μετά από επανειληµµένες επικοινωνίες, το υπουργείο υιοθέτησε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάχθηκαν τα συµφέροντα του ανήλικου, κατά την επαγωγή της κληρονοµίας, κληρονόµου.   Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ προς τη ΔΟΥ εδώ 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου