Καταχρηστικοί Όροι σε Ενυπόθηκα Δάνεια: Μη νόμιμος ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας του όρου

To Δικαστήριο της ΕΕ σε πρόσφατη απόφασή του[1], έκρινε ότι η εθνική νομολογία που περιορίζει τα διαχρονικά αποτελέσματα της ακυρότητας των ρητρών «κατώτατου επιτοκίου», που περιέχονται στις συμβάσεις ενυπόθηκου δανείου, είναι ασύμβατη με το δίκαιο της Ένωσης καθώς ένας τέτοιος περιορισμός καθιστά
την προστασία των καταναλωτών ελλιπή και ανεπαρκή οπότε δεν προκύπτει κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο προκειμένου να παύσει η χρησιμοποίηση καταχρηστικών ρητρών.
Ειδικότερα η υπόθεση αφορά στην απόφαση της 9ης Μαΐου 2013 του Tribunal Supremo (Ανώτατο Δικαστήριο, Ισπανία) το οποίο έκρινε ως καταχρηστικές τις ρήτρες «κατώτατου επιτοκίου», δεδομένου ότι οι καταναλωτές δεν είχαν ενημερωθεί κατάλληλα σχετικά με το συνεπαγόμενο για αυτούς οικονομικό και νομικό βάρος λόγω των συγκεκριμένων ρητρών. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

[1] Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-154/15 Francisco Gutiérrez Naranjo κατά Cajasur Banco SAU, C-307/15 Ana María Palacios Martínez κατά Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA και C-308/15 Banco Popular Español SA κατά Emilio Irles López και Teresa Torres Andreu

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)