Νόμος 4446/2016 για τον Πτωχευτικό Κώδικα, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) ο Νόμος 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις». Ο νέος νόμος έχει πολύ μεγάλο νομικό ενδιαφέρον καθώς επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις σε βασικά νομοθετήματα, όπως ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, το πδ 18/89, ο Πτωχευτικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Ο νόμος επιφέρει αλλαγές στη διεξαγωγή της διοικητικής δίκης, καταργεί το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές, αναπροσαρμόζει τα δικαστικά παράβολα σε πολιτική, ποινική και διοικητική δικαιοσύνη και καθιερώνει τη συμμετοχή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Δείτε το νέο νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)