Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης

Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση: legalnews24.gr): Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Παραβίαση δικαστικής απόφασης. «Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για το ουσιαστικό και δικονομικό ζήτημα που κρίθηκε οριστικά, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της ταυτότητας των διαδίκων, της τοιαύτης του αντικειμένου και της ιστορικής και νομικής αιτίας της νέας δίκης προς εκείνην. Κατ’εξαίρεση, οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται επί γαμικών διαφορών και διαφορών αναφερόμενων στις σχέσεις γονέων τέκνων παράγουν δεδικασμένο μόνο όταν καταστούν αμετάκλητοι (Κονδύλη Το δεδικασμένο κατά τον ΚΠολΔ 1983, 42). Διαβάστε την απόφαση στο legalnews24.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία