Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης

Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση: legalnews24.gr): Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Παραβίαση δικαστικής απόφασης. «Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολΔ
προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου δικαστηρίου αποτελεί δεδικασμένο για το ουσιαστικό και δικονομικό ζήτημα που κρίθηκε οριστικά, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της ταυτότητας των διαδίκων, της τοιαύτης του αντικειμένου και της ιστορικής και νομικής αιτίας της νέας δίκης προς εκείνην. Κατ’εξαίρεση, οι αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται επί γαμικών διαφορών και διαφορών αναφερόμενων στις σχέσεις γονέων τέκνων παράγουν δεδικασμένο μόνο όταν καταστούν αμετάκλητοι (Κονδύλη Το δεδικασμένο κατά τον ΚΠολΔ 1983, 42). Διαβάστε την απόφαση στο legalnews24.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)