Παράνομη η ανακοίνωση σε τρίτο-μη οφειλέτη στοιχείων που αφορούν τον οφειλέτη από τις εισπρακτικές εταιρίες

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου

Πολύ σημαντική η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη δράση και λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών. Οι υπάλληλοι των εταιριών αυτών συνηθίζουν, όταν τηλεφωνούν, πολύ συχνά σε ακατάλληλες ώρες και μιλώντας με αγένεια, να ενημερώνουν για στοιχεία του οφειλέτη τρίτους που μπορεί μεν με κάποιο τρόπο να συνδέονται με τον οφειλέτη, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την οφειλή. Αυτή η ενημέρωση είναι απολύτως παράνομη και αυτό κρίθηκε και με την υπ’ αρ.26/2016 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία «η ανακοίνωση σε τρίτο
- µη οφειλέτη του συνόλου των στοιχείων που επιβάλλει ο ν. 3758/2009 για την ενηµέρωση του οφειλέτη δεν είναι νόµιµη.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην εν λόγω απόφαση, ο προβληµατισµός που ανέκυψε είναι κατά πόσον µε την κρίση της Αρχής ότι: «Ο καλών οφείλει να ενηµερώνει τόσο για την ιδιότητά του (εταιρία ενηµέρωσης ή δανειστής) και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο ν. 3758/2009 όσο και το γεγονός της καταγραφής πριν από την έναρξη κάθε επικοινωνίας από οποιοδήποτε πρόσωπο και αν απαντηθεί η κλήση, δηλαδή είτε αυτή απαντηθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη είτε από τρίτο πρόσωπο ..» θίγεται υπέρµετρα ο οφειλέτης από την συνεπαγόµενη αποκάλυψη σε τρίτους (συνηθέστερα στους οικείους του) της αναζήτησής του από ΕΕΟ (Εταιρία Ενημέρωσης Οφειλετών) προφανώς για ληξιπρόθεσµη οφειλή του. Σηµειώνεται µάλιστα ότι για τον λόγο αυτό έχουν υποβληθεί και στην Αρχή αρκετές σε αριθµό καταγγελίες οφειλετών, πολλοί µάλιστα εκ των οποίων επικαλούνται ότι από την όχληση αυτή πιέστηκαν συγγενείς τους (π.χ. άρρωστοι γονείς τους) σε βαθµό διακινδύνευσης της υγείας τους και ότι δηµιουργήθηκαν ενδοοικογενειακά προβλήµατα».
Όπως κρίθηκε από την Αρχή, δεδοµένου ότι τα ζητήµατα, εάν µπορεί να καταγράφεται το περιεχόµενο της τηλεφωνικής συνοµιλίας εισπρακτικής εταιρίας µε τρίτο - µη οφειλέτη, που γίνεται για το σκοπό τηλεφωνικής ανεύρεσης του οφειλέτη, και σε καταφατική περίπτωση µε ποιον τρόπο πρέπει να ενηµερώνεται ο τρίτος - µη οφειλέτης για την καταγραφή της συνοµιλίας (ώστε µην θίγεται ο οφειλέτης), είναι µείζονος σηµασίας, πρέπει, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 5α παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής, να παραπεµφθεί η υπόθεση στην Ολοµέλεια, προκειµένου να αποφανθεί επί των ανωτέρω ζητηµάτων που αφορούν το πλαίσιο νόµιµης λειτουργίας του κλάδου των εισπρακτικών εταιριών.
Ανεξάρτητα από την επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής επί του θέματος, θα πρέπει να τονισθεί η παράνομη τακτική των εισπρακτικών εταιριών να αναφέρουν στοιχεία για τον οφειλέτη και την οφειλή σε τρίτα πρόσωπα, κάτι που δεν γίνεται βέβαια εξ΄αμελείας ή κατά λάθος, αλλά στοχευμένα και από πρόθεση προκειμένου να ασκηθεί ψυχολογική πίεση σε πρόσωπα συνδεόμενα συγγενικά ή φιλικά με τον οφειλέτη για την αποπληρωμή της οφειλής. Η ανακοίνωση ωστόσο τέτοιων στοιχείων σε τρίτους είναι παράνομη γιατί παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του οφειλέτη και οφείλουν οι εισπρακτικές εταιρίες να συμμορφωθούν στην απόφαση της Αρχής και να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία