Απόφαση-σταθμός για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισοτιμία

Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επί συλλογικής αγωγής δανειοληπτών. Το δικαστήριο με την υπ' αρ. 334/2016 απόφασή του υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να παραλείπει να επιδιώκει την τμηματική, ή την μερική ή την ολική εξόφληση των χορηγήσεων αυτών επί τη βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης του χορηγηθέντος νομίσματος κατά την ημέρα της καταβολής, αλλά μόνο επί της ισοτιμίας €/CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ακόμα υποχρέωσε την εναγομένη τράπεζα να προβεί στο συνυπολογισμό όλων των χρεώσεων,
ήτοι τόκων δόσεων αλλά και καταβολών εκ μέρους των δανειοληπτών, που έχουν γίνει κατόπιν μετατροπής του Ελβετικού Φράγκου σε Ευρώ με βάση την ισοτιμία ευρώ-Ελβετικού Φράγκου κατά τον χρόνο εκταμίευσης έκαστου δανείου, άλλως με βάση το ποσό των ευρώ που εκταμιεύτηκε και το συμβατικό επιτόκιο. Η απόφαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί δεδικασμένο και θα λαμβάνεται υπόψη στις μελλοντικές αγωγές που θα ασκηθούν κατά τραπεζών για δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δείτε το βασικό μέρος της απόφασης εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου