Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου στο Δημόσιο λόγω υποβολής αναληθούς πιστοποιητικού σπουδών

Στο ερώτημα αν η διοίκηση έχει υποχρέωση να προβεί σε ανάκληση αρχικά της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνάφθηκε μεταξύ του ΕΟΤ και ιδιώτη, της απόφασης διορισμού του στον ΕΟΤ σε οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και εν συνεχεία της απόφασης μεταφοράς του στο Δημόσιο, για το λόγο ότι υπέβαλλε αναληθές κατά περιεχόμενο πιστοποιητικό σπουδών, παρότι τον χρόνο διορισμού του είχε αποκτήσει το απαιτούμενο τυπικό προσόν για τον διορισμό του στην οργανική θέση που διορίστηκε στον ΕΟΤ και σε αυτή που υπηρετεί στο Δημόσιο, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 43/2016 Γνωμοδότηση, το ΝΣΚ αποφάνθηκε ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έληξε την 31-1-1986 με το διορισμό του προσώπου που αφορούσε σε οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου του Ε.Ο.Τ. κατ’ εφαρμογή του ν. 1476/1984, δεν δύναται να λυθεί με καταγγελία σήμερα (ομοφ.) Η διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει τον παραπάνω διορισμό του στον Ε.Ο.Τ. καθώς και την απόφαση μεταφοράς του σε οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ του Δημοσίου, διότι, κατά τον χρόνο διορισμού του στον Ε.Ο.Τ., υπέβαλε αναληθές κατά περιεχόμενο πιστοποιητικό σπουδών, παρότι εν τέλει απέκτησε τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών για τη θέση του κλάδου που διορίσθηκε, πριν την ημερομηνία του διορισμού του (πλειοψ.). Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία