Πρόσβαση του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο

Με προσφυγή του ιδιώτης κατήγγειλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ότι το Νοσοκοµείο Αιγινήτειο δεν ικανοποιήσε το δικαίωµα πρόσβασης του ιδίου στον ιατρικό του φάκελο, αλλά περιορίστηκε στη χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού επισηµαίνοντας ότι θα χορηγήσει τον ιατρικό του φάκελο σε ψυχίατρο-τεχνικό σύµβουλο που θα ορίσει ο ίδιος προσωπικά. Όπως αναφέρεται στην υπ αρ. 7/2016 απόφαση της Αρχής,
σύµφωνα µε τη γνώµη του Νοσοκοµείου, η χορήγηση του ιατρικού του φακέλου χωρίς διαµεσολάβηση ιατρού ενδέχεται να δυσχεράνει τη θεραπεία του ασθενούς. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριµένος περιορισµός στο δικαίωµα ελεύθερης και άµεσης προσβάσεως του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο δικαιολογείται από τη φύση της παθήσεώς του και δεν είναι υπέρµετρος, καθώς υπαγορεύεται από λόγους προστασία της υγείας του. Για τον λόγο αυτόν, το Νοσοκοµείο έκρινε ότι είναι κλινικά ωφέλιµο ο ασθενής να συµβουλευθεί ψυχίατρο της εµπιστοσύνης του, ο οποίος θα τον ενηµερώσει κατά την κρίση του για το περιεχόµενο του ιατρικού του φακέλου µε γνώµονα το συµφέρον του ιδίου του.
Η Αρχή αποφάνθηκε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση του ασθενούς η πρόσβασή του στον ιατρικό του φάκελο, µέσω ιατρού της επιλογής του ιδίου είναι σύµφωνη µε τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 2472/1997 και ότι το Αιγινήτειο Νοσοκοµείο οφείλει να παραδώσει σε ιατρό της επιλογής του ασθενούς τον ιατρικό του φάκελο και στη συνέχεια ο ιατρός –κατά την κρίση του- θα ενηµερώσει για το περιεχόµενο του και τα εξ αυτού προκύπτοντα, για την κατάσταση της υγείας του, τον ασθενή προσφεύγοντα.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΑΠΔΠΧ εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία