Καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) δικαίωσε Έλληνες πολίτες που στράφηκαν κατά της Ελλάδας παραπονούμενοι αφενός για την διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον των Ποινικών Δικαστικών Αρχών, καθώς και για την απουσία κάποιας αποτελεσματικής προσφυγής προς αυτό το σκοπό, δεδομένου ότι κατά την κατάθεση των επίδικων προσφυγών δεν είχε τεθεί ακόμα σε ισχύ ο νόμος 4239/2014 σχετικά με την δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας στις ποινικές και αστικές υποθέσεις. Αναφορικά με τη διάρκεια
της ποινικής διαδικασίας, «το Δικαστήριο σημειώνει, ότι οι παρούσες υποθέσεις δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Κυρίως όμως, το Δικαστήριο δεν διακρίνει την ύπαρξη κάποιου στοιχείου που θα μπορούσε να εγείρει το θέμα της ευθύνης των προσφευγόντων στην επιμήκυνση της διάρκειας των διαδικασιών. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία