Νόμιμη η δημοσίευση του ΔΣ Εταιρίας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ και όχι στο ΦΕΚ

Στο ερώτημα εάν Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ) που συμμετείχαν σε διαγωνισμό χωρίς δημοσίευση του τελευταίου ΔΣ στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.ΜΗ. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη αλλά με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο διαγωνισμό ή θα πρέπει να αποκλειστούν από την περαιτέρω διαγνωστική διαδικασία, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο Κράτους με την υπ’αρ. 49/2016 Γνωμοδότηση. Το ΝΣΚ δέχτηκε εν προκειμένω ότι είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4250/2014, η (παρά τους όρους
της διακήρυξης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού), δημοσίευση της ανακοίνωσης του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου και της νόμιμης εκπροσώπησης ανώνυμης εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και επομένως είναι νόμιμη η συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη