Στεγαστικά Δάνεια: Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τους κανόνες στεγαστικών δανείων, γνωστή και ως «οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη», έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές που λαμβάνουν ενυπόθηκη πίστωση για την αγορά ακινήτου ενημερώνονται και προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους. Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα δάνεια που λαμβάνουν οι καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση. Προβλέπει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα ενυπόθηκης πίστης συμπεριλαμβανομένων:
-της υποχρέωσης των πιστωτών να παρέχουν στους καταναλωτές τυποποιημένο
δελτίο πληροφοριών (τυποποιημένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών - ΕSIS) το οποίο τους επιτρέπει να διερευνήσουν την αγορά για να εντοπίσουν το κατάλληλο προϊόν για εκείνους·
- της συμπερίληψης στο ESIS των απαισιόδοξων εκδοχών όσον αφορά το μεταβλητό επιτόκιο και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα ούτως ώστε να ειδοποιούνται οι καταναλωτές σχετικά με πιθανές διακυμάνσεις επιτοκίου
- μιας εγγυημένης περιόδου μελέτης ή του δικαιώματος υπαναχώρησης για δανειολήπτες προτού δεσμευθούν από τη σύμβαση πίστωσης
- νέων πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκο δάνειο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δανειολήπτες μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αποπληρωμής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Ηθική παρενόχληση και τραμπουκισμός στο χώρο εργασίας (mobbing) υπό το πρίσμα του άρθρου 312 του νέου Ποινικού Κώδικα

Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης (ΣτΕ)