Στεγαστικά Δάνεια: Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ που θέτει κανόνες στις Τράπεζες

Η Οδηγία 2014/17/ΕΕ για τους κανόνες στεγαστικών δανείων, γνωστή και ως «οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη», έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές που λαμβάνουν ενυπόθηκη πίστωση για την αγορά ακινήτου ενημερώνονται και προστατεύονται επαρκώς από τους κινδύνους. Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα δάνεια που λαμβάνουν οι καταναλωτές με σκοπό την αγορά κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με άλλη παρόμοια εγγύηση. Προβλέπει την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών όσον αφορά τα διαθέσιμα προϊόντα ενυπόθηκης πίστης συμπεριλαμβανομένων:
-της υποχρέωσης των πιστωτών να παρέχουν στους καταναλωτές τυποποιημένο
δελτίο πληροφοριών (τυποποιημένο ευρωπαϊκό δελτίο πληροφοριών - ΕSIS) το οποίο τους επιτρέπει να διερευνήσουν την αγορά για να εντοπίσουν το κατάλληλο προϊόν για εκείνους·
- της συμπερίληψης στο ESIS των απαισιόδοξων εκδοχών όσον αφορά το μεταβλητό επιτόκιο και τα δάνεια σε ξένο νόμισμα ούτως ώστε να ειδοποιούνται οι καταναλωτές σχετικά με πιθανές διακυμάνσεις επιτοκίου
- μιας εγγυημένης περιόδου μελέτης ή του δικαιώματος υπαναχώρησης για δανειολήπτες προτού δεσμευθούν από τη σύμβαση πίστωσης
- νέων πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκο δάνειο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δανειολήπτες μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αποπληρωμής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου