Διόρθωση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 7.746 ευρώ λόγω μη ορθής μέτρησης

Καταναλωτής απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ζητώντας τη βοήθεια και την παρέμβασή του με ειδικότερο αίτημα τον έλεγχο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο κλήθηκε να πληρώσει 7.746 ευρώ για κατανάλωση 40.590 kwh (αντί 4.500 kwh της προηγούμενης μέτρησης) σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η υπό κρίση κατανάλωση ήταν σχεδόν 10πλάσια σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση της παροχής, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των
7.746 ευρώ για κατανάλωση τετραμήνου.
Επικαλέστηκε δε παραβίαση της σφραγίδας του μετρητή του. Δεδομένου ότι δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό αυτό υπέβαλε στην εταιρεία αίτημα για μη διακοπή της ηλεκτροδότησής του έως ότου γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του μετρητή. Η εταιρεία δεν δέχθηκε το αίτημά του, ενώ τον πληροφόρησε ότι, λόγω φόρτου εργασίας, οι διαδικασίες ελέγχου θα ολοκληρωθούν μετά από αρκετούς μήνες.
Ο καταναλωτής υπέβαλε αίτημα διαμεσολάβησης στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος προχώρησε σε σχετική Σύσταση προς την εταιρεία α) για μη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της ληξιπρόθεσμης οφειλής, β) για άμεση διόρθωση της κατανάλωσης με βάση τη συνήθη κατανάλωση της παροχής. Η εταιρεία αποδέχθηκε τη σύσταση, προχώρησε σε έλεγχο από τον οποίο προέκυψε η μη ορθότητα της μέτρησης λόγω εξωτερικής παρέμβασης στον μετρητή και αποδέχθηκε διόρθωση και επαναφορά στον μέσο όρο κατανάλωσης της συγκεκριμένης παροχής, όπως είχε προτείνει η Ανεξάρτητη Αρχή, ο οποίος ήταν περίπου 10 φορές μικρότερος. (synigoroskatanaloti.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου