Νομική Ανασκόπηση: Oι σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς που πέρασε

Πλούσιο σε νομικές ειδήσεις ήταν το 2015. Σύμφωνα με την νομική ιστοσελίδα legalnews24.gr τα θέματα που διαβάστηκαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε ήταν τα εξής:
1.Νέο Υπόδειγμα Αίτησης για την ένταξη στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010). Με υπουργική απόφαση τροποποιείται το υπόδειγμα της τυποποιημένης Αίτησης για την ένταξη στο Νόμο των Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (ν.3869/2010) όπως αυτός τελευταία τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015.
2.Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4335/2015 με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Ποιές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές. Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας είναι γεγονός με το νόμο 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015
(Α΄ 80)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015.
3.Από καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών, γραμματείς στα δικαστήρια.Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταφέρει υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (σημειωτέον κανέναν ΠΕ Νομικής) σε θέσεις γραμματέων δικαστηρίων. Μεταξύ των μεταφερθέντων συμπεριλαμβάνονται 17 υπάλληλοι με φορέα προέλευσης "ΥΕ Καθαριστριών" 
4.Oι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα με το νόμο 4322/2015. Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος 4322/2015 (Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 42/27-04-2015) στον Ποινικό Κώδικα. Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα 54, 56, 74, 94, 105, 110Α, 124,126,127, 130 και 312 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης έγιναν αλλαγές στα άρθρα 189, 308Α, 310, 380 και 382. 
5.Yποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ των διαδίκων σε δικόγραφα, εκθέσεις και αποφάσεις σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ. Καθιέρωση του email στα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου. Στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από 1-1-2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4335/2015, προβλέπεται η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων στις εκθέσεις, στα δικόγραφα, στις δικαστικές αποφάσεις, στις διαταγές πληρωμής και στις κατασχετήριες εκθέσεις. 
6.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Τρίτο Μνημόνιο - Νόμος 4336/2015. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το νέο μνημόνιο - Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) - Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Στην Υποπαράγραφο Α.4 προβλέπονται οι Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010.
7.Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4332/15 με τις αλλαγές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Δημοσιεύθηκε ο N. 4332/2015 (ΦΕΚ Α 76/9-7-2015) για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας  και την τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ 
8.Ποιοί προσπαθούν να "κλέψουν" τη δουλειά των δικηγόρων. Από τη δημοσίευση του νόμου 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρατηρήθηκε το φαινόμενο διάφορα σωματεία και σύλλογοι προστασίας δανειοληπτών να αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία του νόμου αυτού διαφημίζοντας και παρέχοντας κατ’ εξοχήν νομικές/δικηγορικές υπηρεσίες.
9.Συγχώνευση Ποινών (νομολογία). AΠ 145/2014 – Συγχώνευση Ποινών: «Κατά τη διάταξη του άρθρου 551 του Κ.Π.Δ., αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του ποινικού νόμου για τη συρροή, δηλαδή τα άρθρα 94 επ. αυτού και κατά της αποφάσεως που καθορίζει συνολική ποινή επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασμένο και τον Εισαγγελέα, για τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. λόγους.
10.Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα (νομολογία). ΜΠρΑθ 122/2015 - "Έως την πρόσφατη εισαγωγή του ν. 4055/2012, η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εκδικαζόταν ανέκαθεν με τη διαδικασία εκείνη, τακτική ή ειδική, όπου υπαγόταν η απαίτηση για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής…  (πηγή: legalnews24.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία