Χορήγηση βεβαίωσης μηνιαίων αποδοχών εν διαστάσει συζύγου για την επιδίκαση διατροφής χωρίς εισαγγελική παραγγελία

Στο ερώτημα εάν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομιμοποιείται να χορηγήσει σε αιτούσα, βεβαίωση των μηνιαίων αποδοχών του εν διαστάσει συζύγου της για την επιδίκαση διατροφής του ανηλίκου τέκνου της σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε παρ.2 του άρθρου 2 του νόμου 2472/1997, ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία έκδοσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση (327/2015), κατά τη διάταξη του εδ.ε’ παρ.2 άρ.5 του ν.2472/1997 (που αφορά τα απλά προσωπικά δεδομένα) είναι επιτρεπτή, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων αυτών, η επεξεργασία τους με τη μορφή χορήγησης αντιγράφου τους σε τρίτο, αν η επεξεργασία αυτή
είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώσεις ελευθερίες αυτών. Επομένως και ενόψει του δεδομένου πραγματικού, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, εν προκειμένω η υπηρεσία δύναται να χορηγήσει στην αιτούσα βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών του εν διαστάσει συζύγου της, ως έχουσα έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του ν.2472/1997. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ  (πηγή: legalnews24.gr)

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου