Επιβάρυνση πολιτών με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πλέον δεν κατέχουν

Πολίτες διαµαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη για οφειλές τελών κυκλοφορίας που αφορούν αυτοκίνητα την τύχη των οποίων αγνοούν. Αυτό συνέβη είτε διότι τα πώλησαν αλλά δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του αγοραστή, είτε διότι καταστράφηκαν στο παρελθόν και οι ίδιοι παρέλειψαν να δηλώσουν την οριστική διαγραφή τους. Ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισµα (Ιούνιος 2014) προς τα συναρµόδια υπουργεία µε το οποίο διατύπωσε σειρά προτάσεων για την επίλυση του προβλήµατος. Πρόσφατα επανήλθε στο ζήτηµα µε ειδική έκθεση µε θέµα «Τέλη Κυκλοφορίας – Ακινησίες οχηµάτων» (Μάιος 2015).
Το Υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε δυο εγκυκλίους (ΠΟΛ 1133/25-6-2015 και ΠΟΛ 1147/3-7-2015) µε τις οποίες υλοποιείται πρόταση της Αρχής. Συγκεκριµένα, οι πολίτες που εξακολουθούν να επιβαρύνονται µε τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πώλησαν στο παρελθόν, αρχικά καταγγέλλουν στις αστυνοµικές αρχές την παράλειψη του αγοραστή να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνοµά του και παραλαµβάνουν σχετική βεβαίωση για φορολογική χρήση. Στη συνέχεια καταθέτουν τη βεβαίωση µαζί µε δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην ∆ΟΥ που υπάγονται προκειµένου να διακοπεί στο εξής η επιβάρυνσή τους µε τα τέλη. Το ζήτηµα ωστόσο παραµένει ανεπίλυτο για τους πολίτες που δεν µπορούν να διαγράψουν οχήµατα που καταστράφηκαν στο παρελθόν από τα µητρώα, επειδή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταστροφής από κέντρο ανακύκλωσης. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού ενηµέρωσε εγγράφως το Συνήγορο ότι θεωρεί ανέφικτη την πρότασή του για δηµιουργία επιτροπής µε αντικείµενο την έγκριση διαγραφής µετά από εξέταση παρόµοιων περιπτώσεων. Δείτε την εγκύκλιο του Υπ.Οικονομικών 1133/2015 εδώ και 1147/2015 εδώ και το έγγραφο της Γεν.Διευθ.Μεταφορών εδώ. (synigoros.gr)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου