Λανθασμένα χιλιοστά διαμερίσματος- Νομιμότητα γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας

Καθημερινά ανακύπτουν ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών αλλά και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες, όπως π.χ. Λανθασμένα χιλιοστά: Είναι συχνό το φαινόμενο να έχουν υπολογισθεί από την αρχική πράξη κατ’ εσφαλμένο τρόπο τα χιλιοστά του διαμερίσματος. Αυτό γίνεται αντιληπτό ιδίως σε ακραίες περιπτώσεις που ο αριθμός των χιλιοστών δεν είναι ανάλογος με την επιφάνεια του διαμερίσματος. Το λάθος αυτό οδηγεί σε άδικη ή ευνοϊκή μεταχείριση κάποιου ιδιοκτήτη, καθώς επηρεάζει άμεσα το ποσό των δαπανών και γι’αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται και να διορθώνεται το ταχύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει όμως η διόρθωση: Προς το σκοπό αυτό απαιτείται τροποποίηση της πράξης σύστασης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προκειμένου να γίνει ο σωστός υπολογισμός κι ακολούθως επιμερισμός των χιλιοστών. Πριν την τροποποίηση βέβαια θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης  των συνιδιοκτητών με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, αναλόγως και της πρόβλεψης του κανονισμού.
Νομιμότητα της Γενικής Συνέλευσης
Τις ειδικότερες προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της γενικής συνέλευσης της εκάστοτε συνιδιοκτησίας καθορίζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Υπάρχουν όμως και ορισμένες βασικές αρχές που θα πρέπει πάντα να τηρούνται.
Όλοι οι συνιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν προσκληθεί και ενημερωθεί αναφορικά με τα θέματα προς συζήτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε κανονισμό. Τα θέματα που θα συζητηθούν πρέπει να είναι αυτά για τα οποία ενημερώθηκαν οι συνιδιοκτήτες.
Επιπλέον θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η απαιτούμενη από τον εκάστοτε κανονισμό απαρτία και  πλειοψηφία για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.  Τέλος, τόσο η διαδικασία όσο και οι ληφθείσες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεν θα πρέπει να αντίκεινται στις διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. [Legalnews24.gr]


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παραίτηση από το δικόγραφο με την Προσθήκη-Αντίκρουση

Αθώωση για πλαστογραφία εγγράφων. Προσφορότητα εγγράφου για παραγωγή εννόμων συνεπειών

Ηθική βλάβη του εργαζόμενου με προσβολή της προσωπικότητάς του από τον εργοδότη

Το νέο άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ανατροπή στην τακτική διαδικασία

Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου